Mezitli Belediyesi, kaplumbağalar için hukuk mücadelesi başlattı

Mezitli Belediyesi, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan caretta caretta, yeşil deniz kaplumbağası ve endemik kum zambaklarının üreme ve yaşam alanı olan Gümüşkum 100. Yıl Tabiat Parkı'nda yaşanacak yapılaşma tehlikesine karşı hukuk mücadelesi başlattı. Belediye, alanın binlik ve 5 binlik planlara 'rekreasyon alanı' olarak işaretlenmesine itiraz ederek, Mersin Bölge İdare Mahkemesinde dava açtı.

22.11.2019 11:21:11
Mezitli Belediyesi, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan caretta caretta, yeşil deniz kaplumbağası ve endemik kum zambaklarının üreme ve yaşam alanı olan Gümüşkum 100. Yıl Tabiat Parkı'nda yaşanacak yapılaşma tehlikesine karşı hukuk mücadelesi başlattı. Belediye, alanın binlik ve 5 binlik planlara 'rekreasyon alanı' olarak işaretlenmesine itiraz ederek, Mersin Bölge İdare Mahkemesinde dava açtı.

Mezitli Belediyesi, ihale ile özel bir şirkete verilen Gümüşkum 100. Yıl Tabiat Parkı'nın, hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında rekreasyon alanı olarak işaretlenmesini mahkemeye taşıdı. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan caretta caretta, yeşil deniz kaplumbağası ve endemik kum zambaklarının üreme ve yaşam alanı olan bölgenin, onaylanacak planla yapılaşmaya açılacağını iddia eden Mezitli Belediyesi, Mersin Bölge İdare Mahkemesine başvurarak planın iptalini istedi.

Belediyeden yapılan açıklamada, incelemeler sonucu konunun hassasiyetini dikkate alan Bölge İdare Mahkemesini kısa sürede dava sürecini başlattığı belirtilerek, "Bölge İdare Mahkemesi, verdiği ara kararla konu hakkında planı onaylayan Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ayrıntılı bilgi istedi" denildi.

"Hazırlanan planda çelişkili ifadeler var" iddiası

Mezitli Belediyesi, açtığı davada, bahsi geçen planın farklı paftalarında farklı ifadeler kullanıldığını, bu durumun yapılaşmanın önünü açabileceğini belirtti. Mezitli Belediyesi, Bölge İdare Mahkemesinde açtığı dava dilekçesinde şu hükümlere yer verdi:

"Plan hükümlerine göre, bu alan dışında yapı yaklaşma mesafesi ile sınırlanan alan içerisinde halkın eğlence ve dinlenme gereksinimini karşılamak amaçlı açık spor sahaları, yürüyüş, açık alan aktivitelerinin yapılmasına yönelik kullanımlar ile takılıp sökülebilir nitelikte kır kahvesi-lokantası, büfe, sergi ve tanıtım alanları vb. tesisler bulunabileceği, emsal yüzde 3'ü, yüksekliği 5,50 metreyi aşmayacak şekilde işletmecilik sözleşmesi ekinde yer alan tip projeleri doğrultusunda yapılabileceği belirtilmiştir. Planda ise kıyı kenar çizgisi ile kıyı çizgisi arasında kalan toplam 98,695 metrekare büyüklüğündeki kıyının tamamının (askeri alan hariç) rekreasyon alanı olarak işaretlendiği görülmektedir. Bu haliyle koruma statüsü bulunan Tabiat Parkında yüksek oranda yapılaşmanın önünün açılabileceği, bu plan kararlarının Kıyı Kanunu ve uygulama yönetmeliklerine aykırı olduğu değerlendirilmektedir. Planda öngörülen Emsal=0.03 (E=%3) yapılaşma koşulunun, rekreasyon alanının bütününün yüzölçümünden mi yoksa yapı yaklaşması mesafesi belirtilen alanların büyüklüğü üzerinden mi hesaplanacağı konusunda açıklık bulunmamaktadır. Planda kıyı alanı içerisinde yapılması öngörülen tesis ve yapılar ilgili yönetmeliklere aykırıdır. Kıyı Kanunu uygulama yönetmeliğine aykırı nitelikteki yapılaşma kararları vardır."

"Mevzuata, planlama ilke ve esaslarına aykırılıklar içeriyor"

Plan paftalarının onaylı ön yüzlerinde planın adı 'Mersin İli Mezitli İlçesi Davultepe Mahallesi Gümüşkum Tabiat Parkı 1/5000 Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı' olarak belirtildiği ifade edilen dilekçede, planın lejant paftasında ise onay yüzlerinde belirtilen plan ismi ile tutarlı olmayacak şekilde '1/1000 ölçekli Mersin Mezitli Davultepe Gümüşkum Tabiat Parkı Dolgu ve Kıyı Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı' başlığına yer verildiği kaydedildi. Dilekçede, "Bölgedeki Deniz Kaplumbağaları Koruma ve Yuvalama Alanının koruma statüsü göz önünde bulundurulduğunda dolgu amaçlı imar planının yapılması mevzuata, planlama ilke ve esaslarına aykırılıklar içermektedir. Plana dolgu amaçlı imar planı niteliği kazandırılarak bölgedeki yapılaşma oranının artırılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. Söz konusu plan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine uygun değildir. Rekreasyon alanı içerisinde belirtilen yapı yaklaşma mesafelerinin ölçüleri belirtilmemiş, referans aldığı sınırlar belirsiz bırakılmıştır. Kıyı çizgisi, kıyı kenar çizgisi mevzuata uygun bir şekilde planda gösterilmemiştir.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 31.07.2018 tarih ve 560 sayılı kararı onaylanarak yürürlüğe giren Gümüşkum Tabiat Parkı sınırlarını da içerisine alan Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli ilçeleri 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile aynı tarihte kabul edilen 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planında işaretlenen Tabiat Parkı sınırı arasında uyumsuzluk olduğu tespit edilmektedir. Tabiat parkı ve dışında kalan alanlar kapsamında plan kararlarında bütünlüğünün ve sürekliliğinin sağlanamadığı tespit edilmektedir. Plan yapma ve onama yetkisi bulunan farklı kurumlar tarafından yapılan mekansal planların çelişki içermemesi, planlar arasında sınır bütünlüğü ve sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir.

Yönetmeliklerde belirlenen itiraz süresi içerisinde gerekli itirazlarımızı yapmamıza rağmen itirazların reddi ya da kabulü yönünde herhangi bir yanıt bugüne kadar idaremize iletilmemiştir. Bu durumda yasal mevzuatlara göre planlara yönelik itirazlarımızın zımnen reddedildiği değerlendirilmektedir" denildi.

"Korunması gereken alan yapılaşma tehlikesiyle karşı karşıya"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Mezitli'de yaşayan duyarlı vatandaşların sahip çıkmasıyla bu alanda düzenlenecek Pop Festivalinin iptal edildiğini hatırlatarak, Gümüşkum 100. Yıl Tabiat Parkının söz konusu planın kabul edilmesi halinde yapılaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını söyledi. Plana yasal süre içerisinde itiraz etmelerine karşın kendilerine olumlu ya da olumsuz bir yanıt verilmediğini vurgulayan Başkan Tarhan, "Biz Mezitli Belediyesi olarak asli görevlerimizden birisi olan doğal güzelliklerin ve çevrenin korunması kapsamında Mersin İdare Mahkemesinde dava açtık. Adli mercilerin konunun hassasiyetini bilerek kısa bir süre içerisinde davayı başlatması sevindirici bir gelişmedir. Biz gerek nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan caretta caretta, yeşil deniz kaplumbağası ve endemik kum zambakları için gerekse vatandaşlarımızın buradan doğal güzelliği ile ücretsiz yararlanabilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

"Dünyayı paylaştığımız tüm canlıların yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz"

Konuyla ilgili yakın bir bölgede bulunan ve benzer özellikler taşıyan Erdemli'deki Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi kampüsünde birim müdürleriyle yaptıkları incelemede, alanın nasıl korunması gerektiği konusunda da son derece aydınlatıcı fikirler edindiklerinin altını çizen Tarhan, "ODTÜ sahasında kaplumbağa yuvalarının korunması için bölgede alınan tedbirleri kıyasladığımız zaman konunun ne denli ürkütücü bir noktaya geldiğini üzülerek gördük. Alan tamamen koruma altına alındığı gibi bölgede bulunan sazlık ve otlar da doğal bir şekilde korunmuş. 100. Yıl Tabiat Parkımızda ise tam tersi bir durum söz konusu. Dünya üzerinde yaşayan tüm canlıların yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)