Mehmet Fuat Köprülü

Mehmet Fuat Köprülü

Türk ordinaryüs profesör tarihçi, Türkolog, siyasetçi, edebiyat araştırmacısı, Türk bilim insanı Mehmet Fuat Köprülü. Mehmet Fuat Köprülü kimdir? İşte Mehmet Fuat Köprülü'nün biyografisi

2017-11-30 02:11:41

Mehmet Fuat Köprülü 4 Aralık 1890'da İstanbul'da dünyaya geldi. Ayasofya Rüştiyesi ve Mercan İdadisi'nde eğitim gördü. Edebiyat alanında kendini geliştirebilmek için okuduğu İstanbul Hukuk Fakültesi'ndeki eğitimini yarıda bıraktı. 1909 senesinde dönemin ünlü bir edebiyat toplumu olan Fecr-i Ati grubuna katıldı. Bunun yanında birçok dergide şiirler yazdı. Öte yandan farklı okullarda öğretmen olarak çalıştı. Ziya Gökalp ile tanışmasından sonra Milli Edebiyat akımını benimsedi. Ayrıca Türk tarihi hakkında birçok araştırma yaptı. 1924 senesinde Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirildi. 1931 senesinde Türk Hukuk Tarihi Mecmuası'nı çıkardı. 1933 senesinde ordünaryus profesör oldu. İstanbul Üniversitesi'nde dekanlık görevinde bulundu. Köprülü, hayatı boyunca yazdığı eserlerle pek çok ödüle layık görüldü.

1934 senesinde CHP'den Kars milletvekili seçildi. Bunun yanında Demokrat Parti'nin kurucuları arasında yer aldı. 14 Mayıs 1950'de Adnan Menderes kabinesinde Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. 1957 senesinde partiden istifa ederek Hürriyet Partisi'ne katıldı. Mehmet Fuat Köprülü 28 Haziran 1966'da bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Cenazesi, 1 Temmuz Cuma günü Bayezid Camii'nde kılınan namazla aile kabristanında toprağa verildi.

ESERLERİ

Türk Tarihinin Ana Hatları

Erzurumlu Emrah

Edebiyat Araştırmaları

Ali Şir Nevai

Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesri

Demokrasi Yolunda

Les Origines de L'Empire Ottoman

Fuzuli Hayatı ve Eserleri

Türk Tarih-i Dinisi

Malumat-i Edebiyye

Türk Dilinin Sarf ve Nahvi

Mektep Şiirleri

Yeni Osmanlı Tarih-i Edebiyatı

Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar

Nasrettin Hoca

Türk Edebiyatı Tarihi

Türkiye Tarihi

Bugünkü Edebiyat

Hayat-ı Fikriye

Azeri Edebiyatına Ait Tetkikler

Milli Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Divan-ı Türk-i Basit

Türk Saz Şairleri Antolojisi

Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar

Anadolu'da Türk Dili ve Edebiyatı'nın Tekamülüne Bir Bakış

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu

Edebiyat Araştırmaları Külliyatı

İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları ve Vakıf Müessesesi

Divan Edebiyatı Antolojisi

Türk Saz Sâirleri Antolojisi

Türk Edebiyatı Târihi

Tevfik Fikret ve Ahlakı

Milli Kıraat