Mehmet Akif Ersoy kimdir?
Mehmet Akif Ersoy kimdir?

Mehmet Akif Ersoy kimdir?

Önceki adıyla Mehmed Ragıf olarak bilinen ve Türk Edebiyatının iz bırakan şairlerinden olan Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873 yılında o dönem Osmanlı Devleti'nin başkenti olan İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 27 Aralık 1936'da ise vefat eden Mehmet Akif Ersoy, şairliğinin yanı sıra öğretmenlik, vaizlik, hafızlık, mütercimlik ve siyasetçilik yapmıştır. Siroz hastalığından dolayı dünyaya gözlerine yuman Mehmet Akif Ersoy'un mezarı Edirnekapı Şehitliğinde yer almaktadır.

Babası Arnavutluk asıllı Mehmet Tahir Efendi, annesi ise kökenleri Buhara'ya dayanan Mehmet Efendi'nin kızı Emine Cemile Hanım'dır.

Mehmet Akif Ersoy'un eğitim hayatı

Henüz dört yaşındayken İstanbul Fatih'de Emir Buhari Mahalle Mektebi'ne giden Mehmet Akif Ersoy daha sonra Fatif İbtidaisi'ne devam etmiştir. Bu dönemde babasından Arapça dersleri alan Ersoy, çok iyi düzeyde Arapça'da bilmektedir. Ortaokul öğrenimini bitirdikten sonra Mekteb-i Mülkiye'ye başlayan Ersoy, babasının vefat etmesiyle bu okulu bırakmak durumunda kalmıştır. Daha sonra Halkalı'da Veterinerlik Fakültesine giden Mehmet Akif Ersoy, herhangi bir ücret ödemeden bu okulu birincilikle bitirmiştir.

Mehmet Akif Ersoy'un iş hayatı

Ersoy, Veterinerlik fakültesinden mezun olduktan sonra 1893 yılında Ziraat Bakanlığı Veterinerlik İşlerinde çalışmaya başladı. Bu kurumda istifa ettiği 1913 yılına kadar çeşitli görevlerde bulunan Ersoy, Veterinerlik İşleri Müdür Yardımcılığı işini de yapmıştır.

1898 yılında veteriner olarak çalıştığı sırada İsmet Hanım ile dünya evine girmiştir. Bu dönemde veterinerliğin yanı sıra Maarif Dergisi ve Resimli Gazete'de şirler yazan Ersoy, iyi derecede bildiği Arapça, Fransızca ve Farsçadan çeviriler yapmıştır.

1903 yılında baytarlık mesleğinden istifa ederek çeşitli işler yapan Mehmet Akif Ersoy, 1906 yılında ise Halkalı Baytar Mektebi'nde resmi yazışma usulü dersinde hocalık görevinde bulunmuştur. İki yıl sonra ise Edebiyat fakültesinde Osmanlı Edebiyatı derslerini vermiştir.

Veterinerlik, şairlik ve öğretmenlik mesleklerinin yanı sıra milletvekilliği de yapan Ersoy, 1920 yılında Burdur vekili seçilmiştir. 1921 TBMM tarafından açılan milli marş yarışmasında para almamak kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin halen dahi kullanılan milli marşını kaleme almıştır. Yaptığı marş ile 12 Mart 1921 tarihi milli marş günü olarak kabul edilmiştir. Ödül olarak verilen 500 liraya Kızılay bünyesinde bulunan ve cephedeki kıyafet ihtiyacını karşılamaları için kadınları ve çocukları eğiten İş Evi kurumuna bağışlamıştır.

Mehmet Akif Ersoy'un eserleri nelerdir?

Şairin Safahat adı altında toplanan şiirleri 8 kitaptan oluşmuştur. Şair, İstiklâl Marşı'nı Safahat'a koymamıştır. Bu durumu ise şu sözlerle açıklığa kavuşturur: “Çünkü ben onu milletimin kalbine gömdüm”.

Safahat (1911) – 44 manzume içerir. Siyasal olaylar, mistik duygular, dünyevi görevlerden bahsedilir.

Süleymaniye Kürsüsünde (1912) – Süleymaniye Camisi'ne giden iki kişinin söyleşileri ile başlar, kürsüde Seyyah Abdürreşit İbrahim'in konuşturulduğu uzun bir bölümle devam eder.

Hakkın Sesleri (1913) – Topluma İslami mesajı yaymaya çalışan on manzumedir.

Fatih Kürsüsünde (1914) – Fatih Camisi'ne giden iki kişinin söyleşileri ile başlar, vaizin uzun konuşması ile devam eder.

Hatıralar (1917) – Âkif'in gezdiği yerdeki izlenimleri ve toplumsal felaketler karşısında Allah'a yakarışını içerir.

Asım (1924) – Hocazade ile Köse İmam arasındaki konuşmalar şeklinde tasarlanmış tek parça eserdir.

Gölgeler (1933) – 1918-1933 arasında yazılmış 41 adet manzumeyi içerir. Her biri, yazıldıkları döneminden çeşitli manzaralar sunar.

Safahat (Toplu Basım) (ilki 1943) – 6 Safahatını bir araya getirir.

Mehmet Akif Ersoy Kimdir?

Doğum Tarihi:20 Aralık 1873
Ölüm Tarihi:27 Aralık 1936
Mesleği:Şair, yazar ve fikir insanı
Ünvanı:Edebiyatçı