Mehmed Zahid Kotku

Mehmed Zahid Kotku

Türk İslam âlimi, yazar, din adamı, Nakşibendi şeyhi Mehmed Zahid Kotku. Mehmed Zahid Kotku kimdir? İşte Mehmed Zahid Kotku'nun biyografisi

2017-11-14 12:26:07

Mehmed Zahid Kotku 1897'de Bursa'da doğdu.

Kotku'nun ailesi Şirvân'a bağlı, eski bir hanlık merkezi olan Nuha'dan. Kafkasya'da bir dağ eteğinde bulunan ve ipekçiliği ile meşhûr olan bu yöreden Osmanlı-Rus Harbi sonrasında Anadolu'ya 1897`de göç eden Müslümanlarla geldiler. Bursa'ya geldiğinde henüz 16 yaşında olan babası İbrahim Efendi, Bursa Hamza Bey Medresesinde tahsil görüp çeşitli yerlerde imamlık yapmıştır. 1929 yılında vefat etmiştir. Annesi Sabire Hanım da Mehmet Zahid Kotku henüz 3-4 yaşlarında iken vefat etti.

İlk ve orta öğretimini Bursa'da tamamladı. I. Dünya Savaşı sebebiyle 18 yaşında askere çağrılmış, Suriye cephesinde uzun yıllar askerlik yapmıştır. Ağabeyi Ahmet Şakir Efendi de Kudüs ve Çanakkale cephelerinde savaştı. Askerden döndükten sonra İstanbul'da dini toplantılara katılmaya başladı. Gümüşhanevi Dergahında Ömer Ziyaüddin ed-Dağıstanî'nin öğrencisi oldu. Çeşitli yerlerde imamlık ve hatiplik yaptı. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasından sonra Bursa'ya döndü ve 1952 yılına kadar orada kaldı.

İstanbul'a döndükten sonra çeşitli camilerde ve son olarak İskenderpaşa Camii'nde imamlık ve hatiplik yapmaya başladı.

Çevresince çok sevilen ve vaazları ilgiyle izlenen Kotku'nun tebliğ misyonu cemaati mensuplarınca benimsenerek cemaate dönüştü. Böylece başlayan İskenderpaşa Cemaati adını vaazların başladığı İskenderpaşa Camii'nden aldı.

Mehmet Zahid Kotku kalmak üzere 1979 yılında gittiği, Hicaz'dan 1980 yılında ağır hastalıkları sebebiyle geri döndü, 13 Kasım 1980'de vefat etti. 14 Kasım 1980 günü Süleymaniye Camii'nde çok kalabalık bir topluluğun eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından Süleymaniye Camii haziresine defnedilmiştir.

Mehmet Zahid Kotku'nun başlıca eserleri; Tasavvufî Ahlâk (5 Cild) Cennet Yolları Mü'minlere Vaazlar (2 Cild) Ehl-i Sünnet Akaidi Ana Baba Hakları Hadislerle Nasihatler (2 Cild) Nefsin Terbiyesi Tezkiretü'l-Evliyâ Tercümesi Risâle-i Hàlidiyye Tercümesi Cihad Evrâd-ı Şerif Faydalı Dualar ve 32 Farz Mecmuası Yemek Âdâbı.