DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

BURSA

20:12

04:08
20:12
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:57

03:54
19:57
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:39

03:38
19:39
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
19:23
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:08

03:21
19:08
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

ANKARA

19:57

03:54
SAHUR
19:57
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
SAHUR
19:23
İFTAR

Maddi çıkar için boşanılır mı?

Bir kişinin, yurt dışında çalışabilmek için oturum izni almak maksadıyla bulunduğu yerin vatandaşlarından birisi ile formalite evliliği yapması veya vefat eden babasının emekli maaşından yararlanmak üzere eşinden mahkeme kararıyla boşanmasının hükmü nedir?

20.04.2021 22:54:44

 Halk arasında sıkça başvurulan korunma yöntemlerinden birisidir muska. Peki muskanın bir dini referansı var mı?

Çocuklarının tırnaklarının kesilmesi veya sünnet ettirilmesi ile ilgili bir süre var mı?
Göbek bağının bir yere gömülmesi uygulamasının dini bir anlamı var mı?
Muska kullanmanın dini açıdan hükmü nedir ve bu konuda dini bir uygulama bulunuyor mu?
Bu ve bunun gibi bazı sorulara Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesinde açıklamalı cevaplar bulunuyor.
İşte kafalara takılan uygulamalara verilen yanıtlar:

Bebeğin doğumunun kırkıncı günü

Bebeğin doğumunun kırkıncı gününe dair dinen yapılması gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Kırk gün boyunca bebeğin ve annenin evden dışarı çıkmaması, bebeğin kırkının çıkarılması gibi uygulama ve inanışların dinî bir dayanağı yoktur.

Göbek bağının cami, okul bahçesi gibi yerlere gömülmesi

Göbek bağının cami, okul gibi mekânlara gömülmesine dair inanışın dinî bir dayanağı bulunmamaktadır. Ancak insanın bir parçası olduğu için saygı gereği göbek bağının uygun bir yere gömülmesi tavsiye edilir.

Muska kullanımı

Korkudan, nazardan korunmak, bazı hastalıklardan şifa bulmak için dua etmek, Kur'an-ı Kerim'den âyetler okumak, caizdir. Âyet ve dua gibi metinlerin bir şeye yazılıp, insanların bedenlerine asılması veya iliştirilmesi konusunda Hz. Peygamberden bir rivayet yoktur. Ancak Abdullah b. Ömer, Hz. Peygamberin “Sizden biriniz uykuda korkarsa ‘Allah'ın gazab ve azabından ve kullarının şerrinden, şeytanların vesvesesinden ve yanıma gelmelerinden, eksikliği olmayan Allah'ın sözlerine sığınırım.' desin. O takdirde, hiçbir şey ona zarar vermez.” buyurduğunu bildirmiş ve Abdullah b. Amr'ın da bu duayı temyiz çağına gelen çocuklarına öğretip, temyiz çağına gelmeyen çocukları için yazıp boyunlarına astığını rivayet etmiştir.
Bazı fıkıh kaynaklarında, Kur'an-ı Kerim'den âyetler yazılıp muska yapılarak takılmasında sakınca görmeyen âlimler bulunduğu belirtilmektedir. Muskadan medet umma, onu koruyucu olarak algılama, Allah'tan beklenilecek şeyleri muskadan bekleme gibi olumsuzluklara sebep olacaksa muska kullanılması caiz değildir.

Tarih öncesi uygulamalar

Muska inancıyla ilgili tarih öncesi devirlerden günümüze ulaşan nesneler hakkındaki düşünceler büyük oranda spekülasyona dayanmaktadır. Bununla birlikte antik dönemde süs olarak kullanılan bazı nesnelerin (bilezik, kolye, küpe, bileklik vb.) esasta muska fonksiyonuna sahip eşyalar olduğu bilinmektedir.

Mısır'daki örnekler

Muska olduğu bilinen nesnelerin ilk örnekleri eski Mısır'da görülür. Eski Mısır'da muska hem yaşayan insanlar tarafından taşınır hem de öbür dünyada kullanılmak üzere ölülerin yanlarına bırakılırdı. Muskalar genellikle pişmiş topraktan, akik taşından, obsidyenden (volkanik cam) ve yeşim taşından yapılırdı. Bu maddelere bazan tanrı veya ona ait sembolik bir sûret verilirdi.

‘Boşarım' demekle boşanma meydana gelir mi?

Boşama, yetkili kişi veya kurumun kesin kararı ve bu kararın yoruma yer bırakmayacak şekilde açık sözlerle ifade edilmesiyle olur.
Türkçede geniş zaman için kullanılan “Boşarım” sözü bu nitelikte olmayıp boşama tehdidi anlamına gelir. Dolayısıyla bu sözle boşama meydana gelmez.Boşama, kişinin eşine söylediği “Boşsun”, “Boş ol”, “Boşadım” veya “Karım boştur” gibi boşama iradesini ortaya koyan “şimdiki veya geçmiş zamanlı” ifadelerle ya da mahkemenin kararıyla gerçekleşir.

Maddi çıkarlar elde etmek için boşanmak

Aile ve evlilik ciddi bir müessesedir. Bir kimsenin dünyevi bazı kazançlar elde etmek için nikâhı suistimal etmesi doğru bir davranış değildir. Mesela bir kişinin, yurt dışında çalışabilmek için oturum izni almak maksadıyla bulunduğu yerin vatandaşlarından birisi ile formalite evliliği yapması veya vefat eden babasının emekli maaşından yararlanmak üzere eşinden mahkeme kararıyla boşanması nikâhın suistimal edilmesinin örneklerindendir.Yanlış ve yalan beyanlarla elde edilen kazanç, haksız bir kazançtır. Haksız yollarla elde edilen kazanç ise haramdır.Bu gibi durumlarda mahkeme yoluyla boşanan eşler, dinî hükümlere göre bir bâin talakla boşanmış olurlar. Evliliklerini devam ettirmek istemeleri halinde, daha önce aralarında boşama olmamış ise, yeni bir nikâh kıymak suretiyle aile hayatlarına iki nikâh bağıyla devam edebilirler.

Yeni doğan bebeğin sünnet ettirilmesi

Yeni doğan bebeğin sünnet ettirilmesinde dinen bir sakınca bulunmamakla birlikte çocuğu hangi yaşta sünnet ettirmenin uygun olacağı konusunda uzman bir doktora danışılması yerinde olur.

Kadınlar erkeklere namaz kıldırabilir mi?

Kadının erkeklere namaz kıldırması, bütün mezheplere göre caiz değildir. Hz. Peygamberin Ümmü Varaka'ya kendi ev halkına namaz kıldırabileceği yönünde verdiği izin, sadece ona özel bir uygulama olarak değerlendirilmiştir. Diğer bazı yorumlara göre ise Hz. Peygamberin bu izni, o evdeki veya mahalledeki kadınlara namaz kıldırabileceğini ifade etmektedir. Hz. Peygamberin “Dikkat edin! Hiçbir kadın erkeğe imam olmasın.” şeklindeki buyruğu da bunu göstermektedir. Nitekim Asr-ı saadet de dâhil olmak üzere tarihî süreç içinde bunun bir başka örneği de görülmemiştir. Bunu caiz görmek, dinde olmayan bir şeyi dine sokmaktır ki buna bid'at denilir. Hz. Peygamber bid'atın dalalet olduğunu haber vermiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan