Lagari Hasan Çelebi kimdir?
Lagari Hasan Çelebi kimdir?

Lagari Hasan Çelebi kimdir?

Osmanlı padişahı IV. Murad döneminde barut macunundan hazırlanmış fişekler vasıtasıyla uçtuğu rivayet edilen Lagari Hasan Çelebi'nin hayatı hakkındaki bilgiler sadece Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde anlattıklarına dayanır.

Evliya Çelebi'ye göre 1632-1633 yılında, IV. Murad'ın kızı Kaya Sultan'ın doğumu nedeniyle yapılan şenlikler sırasında 50 okka barut macunundan yedi kollu bir fişek icat etmiş, "Padişahım, seni hudâya ısmarladım, İsa peygamber ile konuşmaya gidiyorum"diyerek Sarayburnu'nda padişahın huzurunda fişeğe binmiş, yardımcılarının fişeği ateşlemesiyle havaya yükselmiştir.

Havadayken yanındaki fişekleri ateşleyince denizin yüzü aydınlanmış, büyük fişeğinin barutu kalmayıp yere doğru düşerken de ellerindeki kartal kanatlarını açıp Sinan Paşa Köşkü önünde denize inmiştir. Oradan da yüzerek padişahın huzuruna gelmiş ve,''Padişahım, İsa peygamber sana selam etti'' diyerek şaka yapmıştır. Sultan Murad bu başarısından dolayı kendisini sipahi yapmıştır.

İlk önceleri sultan tarafından desteklenen Hasan Çelebi, daha sonra ulemanın baskısı ile yargılanmış ve Kırım'a sürgüne gönderilmiştir. Evliya Çelebi'nin belirttiğine göre Lagari, Kırım'a Selamet Giray Han'ın yanına giderek orada hayatını kaybetmiştir.

 

Lagari Hasan Çelebi Kimdir?

Doğum Tarihi:17 Y.Y
Ölüm Tarihi:17 Y.Y
Mesleği:Bilim İnsanı
Ünvanı:Bilim İnsanı