Kızlar babayı neden daha çok sever?

Babalar kızlarının gözünde daha güçlü ve daha akıllıdırlar. Bu nedenle daha çok saygı uyandırırlar...

29.09.2020 10:36:07

Kız ocuklarının babasına düşkün  olduklarına dair yaygın bir kanaat vardır... Hayat boyu süregelen ve kız çocuklarının yaşamını büyük ölçüde etkileyen baba-kız ilişkisinin olumlu ve olumsuz etkileri de elbette bulunmakta.

Masallarda bile...

Masallarda bile anne kız ya da üvey anne-kız ilişkileri sorunluyken kızların babayla ilişkileri daha naiftir. Kız çocuğun babayla kurduğu ilişki beklenti, hayal kırıklığı, hayranlık, reddedilme ve sevgi yüklü bir ilişkidir ve bu ilişki kızın seçimlerini ve hayat bakışını da belirler.

Bir kızın babasıyla kurduğu ilişki ve içinde bulunduğu etkileşim, onun ileriki yıllarda eşiyle, patronuyla, arkadaşlarıyla ve çalışma arkadaşlarıyla kuracağı ilişkiyi de belirleyecektir. Kız çocuğu, babayla beraber erkek cinsini ve erkeklerin dünyasını öğrenir. İleride erkeklere dair yapacağı genellemelerin bilgisine babası sayesinde ulaşır.

Daha çok saygı uyandırır

Babalar kızlarının gözünde daha güçlü ve daha akıllıdırlar. Bu nedenle daha çok saygı uyandırırlar. Eğer baba katı, otoriter ve korku uyandıran bir babaysa; kız utangaç ve çekingen olacaktır. Kendini ifade etmek yerine, içine kapanmayı tercih edecektir. Eğer baba sürekli eleştirisel bir tutum içerindeyse ve çocuğuna hata yapma şansını tanımıyorsa çocuğuna zarar vermektedir. Hata yapmasına izin verilmeyen bir çocuk, kendi doğrularını bulmakta hayatı boyunca zorluk çekecektir.

Anne ve babaların bu süreçte çocuklarının bu psikolojik eğilimlerinin farkında olmaları önem arz ediyor. Gerek anne gerekse babalar erkek ya da kız çocuk olsun, psikolojik gelişim süreçlerinde yaptıkları gözlemlerle davranış kalıplarını da yeniden kurgulayabilirler.

Annelerdeki sevgi yoğunluğu ile babalara olan saygı yoğunluğunun çocukların gelişim evresinde yönlendirilmesi için de psikologlardan fikir alınabilmekte...

Kız çocuklarının gözünde babalar hem bir kurtarıcı hem de saygı duyulan bir otorite oldukları için babalar sığınılacak dalar arasında en köklü olandır....

 

YORUMLAR (0)