Kısırlaştırılmış hayvan ve kuyruğu kesilmiş koyun kurban edilebilir mi?

Kısırlaştırılmış hayvandan kurban olur mu? Kuyruğu olmayan veya kuyruğu kesilmiş koyundan kurban olur mu? Diyanetin bu konuda ki görüşleri nelerdir? İşte detaylar...

2020-07-13 21:43:18

Din İşleri Yüksek Kurlu Başkanlığı tarafından kurban ve kurbanlık hayvanlar ile ilgili sorulan sorulara verilen cevaplardan derlenmiştir.

Kuyuruğu olmayan koyundan kurban olur mu?

Doğuştan kuyruksuz olan veya besili olması için küçük yaşta kuyrukları boğulmak suretiyle düşürülen koyunların kurban edilmelerinde bir sakınca yoktur. Ancak bir kaza ile değerini azaltacak şekilde kuyruğunun tamamı veya yarısından çoğu kopan hayvanın kurban edilmesi caiz değildir (İbnü'l-Hümâm, Feth, IX, 529).

Kısırlaştırılmış hayvan kurban edilir mi?

Çeşitli amaçlarla kısırlaştırılmış veya hadım hâle getirilmiş hayvanlar kurban olarak kesilebilir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 80). Bu durum kurban açısından herhangi bir eksiklik oluşturmaz.

Kulağı delinmiş veya kesilmiş hayvan kurban edilir mi?

Bir hayvanın kurban edilebilmesi için, o hayvanda insanlar arasında kusur sayılan ayıplardan birinin bulunmaması gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.), kurbanlıkların göz ve kulaklarının sağlam olmasına dikkat edilmesini istemiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6). Buna göre, kulağının yarıdan fazlası kesik olan hayvan, kurban olmaya elverişli değildir. Hayvanın bir kulağının delik veya yırtılmış olması durumunda; eğer delikler ve yırtıklar kulağın yarıdan fazlasını teşkil ediyorsa, böyle bir hayvan kurban edilemez. Bu ölçüye varmayan kesikler, delikler ve yırtıklar ise hayvanın kurban olmasına engel değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 157; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 468-469).

YORUMLAR (0)