Kadim medeniyetler ülkesi kabul edilen İran,tarihi eser doğurmaya devam ediyor!

Mezopotamya’nın en eski devletlerinden İran İslam Cumhuriyeti, geçtiğimiz pazartesi günü geçmiş İslam dönemlerine ait yeni tarihi alanlar,eserler ve kalıntılar bulundu. İran’ın güneydoğusunda bulunan Kerman eyaletindeki Fahraj'ın eteklerinde çeşitli değerli tarihi miraslar tespit edildi.

15.09.2020 20:55:00


Tespit edilen arkeolojik eserlerin başında yıkık kaleler, çiftlik evleri, tepeler (tümsekler) mezarlar, fırınlar ve tek başına yapılar geliyor. Toplamda 77 adet olduğu gözlemlenen eserlerin bölge açısından zengin bir mazisi olduğu İranlı arkeologlar tarafından saptandı.
Arkeolog Shahram Zare yaptığı açıklamada:” "Fahraj'daki tanınmış nesneler ve saraylar, Paleolitik çağdan itibaren geniş bir zaman dizisine yayılıyor, fakat bunların çoğunu İslami dönemlerden kalan tarihi eserler olarak nitelendirebiliriz.”


Kültürel Miras ve Turizm Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan kazı ve keşif çalışması insanlık için bir dönüm noktası olan su kemerlerinin varlığını ortaya çıkardı. Kapsamlı bir çalışmanın parçası sayılan araştırmada, insan yapımı su kemerlerinin varlığı toplumsal yerleşik hayatın nasıl konumlandırıldığı ile ilgili bizlere bilgi veriyor.


Su kemerlerinin olduğu yerlere yakın kurulan siteler, paleolitik yada Eski Taş Devri'nin ikinci alt bölümü olan Orta Paleolitik çağla bağlantılı olarak kabul ediliyor. "İranlı arkeolog:"Orta Paleolitik Çağ, geniş olarak 300.000 ila 30.000 yıl öncesine yayılan bir tarihsel döneme şahitlik ediyor."
Eserlerin bulunduğu yerdeki taş ve kayaların morfolojisi incelendiğinde “çört” adı verilen volkanik tüflü bileşenlerden oluşmuş gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkından dolayı aşınma sağlamış bir kaya çeşidi olarak kabul ediliyor.

Arkeolog Shahram Zare:” Çört, çok küçük kuvars kristallerinden oluşan sert, ince taneli bir tortul kayadır. Çert genellikle biyolojik kökenlidir, ancak inorganik olarak kimyasal bir çökelti veya diyajenetik bir ikame olarak da ortaya çıkabilir.”açıklamasında bulundu.

 

 

YORUMLAR (0)