İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu yeni yasama yılından beklentilerini anlattı:

'Mecliste hem iktidar hem muhalefet partilerinin katkılarıyla üzerinde tartışarak kanun çıkarılması gerekmektedir. Kanun teklifleri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını öncelemelidir. TBMM'nin gündemi vatandaşın gündemi ile aynı olmalıdır'- 'Yeni yasama yılında TBMM TV yayını genişletilmeli ve Genel Kurul çalıştığı sürece yayın yapması sağlanmalıdır'

30.09.2020 12:05:26
ADEM BALTA - İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, "Mecliste hem iktidar hem muhalefet partilerinin katkıları ile üzerinde tartışarak kanun çıkarılması gerekmektedir. Kanun teklifleri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını öncelemelidir. TBMM'nin gündemi vatandaşın gündemi ile aynı olmalıdır." dedi.

Dervişoğlu, yarın başlayacak TBMM'nin 27. Dönem 4. Yasama Yılı'ndan beklentilerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milletin yasa yapma yetkisini yüce Meclise verdiğini kaydeden Dervişoğlu, Mecliste hem iktidar hem muhalefet partilerinin katkılarıyla ve üzerinde tartışılarak kanun çıkarılması gerektiğini söyledi.

Kanun teklifleri üzerinde ne kadar tartışılır ve ne kadar fikir alışverişinde bulunulursa o kadar kapsayıcı olacağını belirten Dervişoğlu, "Kanun teklifleri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını öncelemelidir. TBMM'nin gündemi vatandaşın gündemi ile aynı olmalıdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, ülkedeki birçok sorunun temeli olduğunu savunan Dervişoğlu, sözlerini şöyle devam etti:

"Türkiye'nin geleceğini düşünerek, ülkemizi bu garabet Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden kurtaracak önemli adımların parlamentomuzda atılmasını bekliyoruz. Bu sisteminde yasama yetkisinin Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile Meclisin elinden alındığı bir durumla da karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilen 10 Temmuz 2018'den Aralık 2019'a kadar geçen ilk 1,5 yılda, Cumhurbaşkanlığı tarafından 55 kararnamede toplam 2 bin 64 madde çıkarılmış ancak TBMM tarafından 57 kanun teklifi ile bin 46 madde ihdas edilmiştir. Bu gazi Meclis'in yasama yetkisinin, yürütme erki tarafından adeta gasp edildiği anlamına geliyor."

- "Tali komisyonlarda görüşülmedi"

TBMM'ye verilen tüm kanun tekliflerinin, daha kapsamlı, detaylı ve müzakereye açık bir şekilde ele alınması gerektiğini kaydeden Dervişoğlu, yasama çalışmaları kapsamında sivil toplum kesimlerinin de görüşünün alınmasını istedi.

Dervişoğlu, "Türkiye'nin mevcut şartlarının da göz önünde bulundurulmasıyla kanun tekliflerinin komisyon görüşmelerinde müzakereye yeterince imkan sağlanmaması, uzmanlardan ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden yeterince bilgi alınmaması, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli iddialarından biri olan 'güçlü milletvekili' ve 'kanun yapımının temel taşı olan TBMM' algısının çöktüğünün ve hatta hiç işletilmediğinin bir örneğidir. Bu örnek sistemdeki yapısal tıkanmanın da bir tezahürüdür." görüşünü savundu.

TBMM'ye sunulan kanun tekliflerinin, tali komisyonlarda görüşülmeden sadece esas komisyonda ele alınmasının, 150 yıllık parlamento geçmişi olan Meclisin yasama kalitesini sorgulattığını öne süren Dervişoğlu, "3. Yasama Yılı'nda komisyonlara havale edilen kanun tekliflerinden tali komisyonlara da havale edilmiş olan tekliflerin hiçbiri, tali komisyonlarda görüşülmemiştir. İYİ Parti Grubu olarak komisyonlarda kanun teklifi görüşmelerinin daha etkin ve katılımcı bir şekilde yapılmasının kanunun kalitesini arttıracağını düşünmekteyiz." dedi.

- "Torba kanun hazırlama tekniğinden vazgeçilsin"

Dervişoğlu, AK Parti'nin, iktidarda olduğu 18 yıllık süre içerisinde torba kanun hazırlama tekniğini tercih ettiğini, bu yöntemin, parlamentonun yasama kalitesine ve ciddiyetine zarar verdiğini savundu. Dervişoğlu, yeni yasama yılında torba kanun görüşme usulünün terk edilerek, Genel Kurulda kanun tekliflerinin daha çok müzakere edilerek ve muhalefetin de sesine kulak verilerek görüşülmesini istedi.

İYİ Parti TBMM Grubu olarak 3. Yasama Yılı'nda partisinin milletvekillerince bin 372 soru önergesi verdiklerini, bunlardan 828'inin cevaplandığını, 544'ünün ise cevapsız kaldığını dile getiren Dervişoğlu, bakanlıklar ve ilgili birimlerden, milletvekillerinin sorularını cevapsız bırakmamalarını istedi.

Dervişoğlu, "Genel Kurulda 63 araştırma komisyonu kurulması teklifimiz olmuştur. Bunların hepsinin reddedilmesi iktidar açısından bir siyaset üretme aracı olmamalıdır. Ayrıca yeni yasama yılında vatandaşlarımızın TBMM'nin yasama ve denetim faaliyetlerini takip edebilmeleri için TBMM TV yayını genişletilmeli ve Genel Kurul çalıştığı sürece yayın yapması sağlanmalıdır. Yeni yasama yılında vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal sorunlarını çözmeye yönelik tüm kesimlerin refah seviyelerini yükseltecek kanun teklifleri üzerine çalışmayı amaçlıyoruz. Meclisin önceliği, işsizler, dar gelirliler, esnaf, çiftçiler, 3600 ek gösterge bekleyenler, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözmek olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR (0)