DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

İslamiyet Türklerle böyle 'kucaklaştı'

Talas Savaşı, Türk-Müslüman ilişkilerinde ve Türklerin Müslümanlaşmasında dönüm noktası oldu, Dört Halife döneminde ise Müslümanlar Türklerle komşu oldu

07.03.2021 23:15:56

Hulefa-yi Raşidin adıyla da bilinen 4 halife dönemi, Hz. Muhammed'in vefat ettiği yılda (632) başladı. İlk halife Hz. Ebu Bekir.

Bu dönemde tarihi olaylara imza atılırken İslam'ın kırılma noktaları da yaşandı. Hz Ebubekir Dönemi'nde,Kuranı Kerim'in kitap haline getirilmesi önemli bir olay.

Hz Ömer Dönemi'nde ise Müslümanlar Türklerle komşu olurken,Hicri takvim kabul edildi.

Hz Osman Dönemi'nde Kıbrıs alındı ve Kur'an çoğaltılarak çevre bölgelere gönderildi.

Hz Ali Dönemi'nde ise Müslümanlar arasında ayrılıklar başladığı için fetihler durdu.

751 yılında Talas Irmağı kenarındaki savaşta Arap ve Türk orduları Çinlileri ağır bir yenilgiye uğrattı. Talas Savaşı, Türk-Müslüman ilişkilerinde ve Türklerin Müslümanlaşmasında bir dönüm noktası olmuştu. Müslümanların Türklerle komşu olması da HZ. Ömer döneminde olurken Kıbrıs'ın HZ Osman döneminde alınması da bu ilişkiye yeni boyut kattı.
Peki Halifelerin yaşları, eş ve çocukları hakkında neler biliyoruz?

İşte sizler için derlediğimiz bilgiler:

Dört halifenin vefat yaşları

Hz. Ebu Bekir 632-634 yılları arasında halifelik yaptı. 571 yılında dünyaya geldi ve 634 yılında 63 yaşında vefat etti.
Hz. Ömer 634-644 yılları arasında halifelik yaptı.582 yılında Mekke'de doğdu. 644 yılında yaşında 62 vefat etti.
Hz. Osman 644-656 yılları arasında halifelik yaptı.575 yılında Mekke'de doğdu ve 656 yılında 81 vefat etti.
Hz. Ali 656-661 yılları arasında halifelik yaptı. Hicretten (622) yirmi üç yıl önce doğdu 661 yılında 62 yaşında vefat etti.

HZ Ebubekir'in eş ve çocukları

Ebû Bekir'in dört karısı olmuştur. Birinci karısı Kuteyla bint Abdüluzza bin 'Abd bin As'ad olup bu karısından (Esma adlı) bir kız çocuğu olmuş ve sonra boşanmıştır. İkinci karısı Ümmü Ruman bint Amir bin Umaymır bin Zuhal bin Dahman adlı bir kadından (Aişe ve Abdurrahman adlı) biri kız bir oğlan çocuğu olmuştur.
Üçüncü karısı Esmâ bint Umeys bin Ma‘bed (Ma‘d) el-Has‘amiyye olup (Muhammed ibn Ebû Bekir) adlı bir oğlu olmuştur.
Dördüncü karısı Habibe bint Harijah bin Zayd bin Ebu Züheyr (Banu el-Haris bin al-Hazrac kabilesinden) adlı olup (Ümmü Külsum bint Ebû Bekir adlı) bir kızı olmuştur. Ebû Bekir'in eşlerinden Kuteyla İslam'ı kabul etmemiştir ve Ebû Bekir onunlar İslam'dan önce evlenmiş ve sonradan boşanmıştır.(Kaynak: islamahsiklopedisi.org)

HZ Ömer'in eş ve çocukları

Hz. Ömer (ra) İslam öncesi döneminde; önce Kureyş'in Cumahoğulları'ndan, Osman b. Maz'un'un kız kardeşi Zeynep bint-i Maz'un ile evlenmişti. Bu hanımdan üç çocuğu oldu: Abdullah, Hafsa ve Abdurrahman.
Hz. Ömer (ra) İslam öncesi döneminde; önce Kureyş'in Cumahoğulları'ndan, Osman b. Maz'un'un kız kardeşi Zeynep bint-i Maz'un ile evlenmişti. Bu hanımdan üç çocuğu oldu: Abdullah, Hafsa ve Abdurrahman.
Medine'de, hicretin yedinci yılında, kırk beş yaşındayken, ensardan Asım b. Sabit'in genç kız kardeşi Asiye ile evlendi ve adını Cemile olarak değiştirdi. Oğlu Asım bu kadından doğdu. Sonradan bu hanımı boşamıştı.
Hicretin 17. yılında elli beş yaşlarında iken, bu kez Hz. Ali (ra)'in, Hz. Fatıma'dan olma kızı Ümmü Gülsümle evlendi. Bundan Zeyd ve Rukiye adlı bir oğlu ve bir kızı olmuştu. Ayrıca Hz. Ömer (ra), amcaoğlu Zeyd b. Amr'ın kızı Atike ile de evlenmişti (Şamil İslam Ansiklopedisi)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş