İlyas Kemaloğlu

İlyas Kemaloğlu

Türk akademisyen, tarihçi İlyas Kemaloğlu. İlyas Kemaloğlu kimdir? İşte İlyas Kemaloğlu'nun biyografisi...

2017-12-29 23:26:36

İlyas Kemaloğlu 17 Şubat 1978'de Rusya Federasyonu'nun Ulyanovsk iline bağlı Filippovka köyünde doğdu. 1995'te Filippovskaya Lisesi'ni bitirdikten sonra Türkiye'ye geldi. 1997-2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü'nde eğitim gördü.

2003'te "Altın Orda-İlhanlı Münasebetleri" başlıklı tezle yüksek lisansını, 2008'de "Altın Orda ve Rusya: Rusya Üzerindeki Türk-Tatar Etkisi" başlıklı tezle doktorasını tamamladı. 2004-2008 yılları arasında ASAM'da (Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi) Rusya-Ukrayna Masası'nda uzman olarak çalıştı. 2009-2012 yılları arasında Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne bağlı Ermeni Araştırmaları Grubu'nun projesi çerçevesinde T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu'nda çalıştı. Bu görevi sırasında Ermeni meselesine dair Rus arşiv belgelerini Türkçeye çevirerek Türk araştırmacıların istifadesine sundu.

2012'de doçent oldu. 2009-2013 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ORSAM'da (Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi) Avrasya Danışmanı olarak görev yaptı. 2013'te Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu'na seçildi. 2013 yılından itibaren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ayşegül Kemaloğlu ile evli olup bir çocuk babası olan İlyas Kemaloğlu Rusça, İngilizce, Farsça, çeşitli Slav ve Türk lehçelerini biliyor. Ayrıca Kemaloğlu'nun telif, çeviri ve editörlüğünü yaptığı otuzdan fazla kitap çalışması bulunuyor.

Çalışmalarının büyük bir kısmı Altın Orda, Tatar Hanlıkları, Rusya Tarihi, Türk-Rus ilişkileri ve günümüz Avrasya coğrafyasındaki güncel gelişmelerle ilgili. 2011'de Altın Orda ve Rusya: Rusya Üzerindeki Türk-Tatar Etkisi (Ötüken Yayınları, 2009) adlı eseri Türk Tarih Kurumu Teşvik Ödülü'ne lâyık görüldü. Bu çalışması ve 'Moğolların Kafkasya Politikası adlı eseri Rusçaya tercüme edilerek Tataristan Bilimler Akademisi Ş. Mercanî Tarih Enstitüsü tarafından basıldı.

Dergi ve gazetelerde tarih, popüler siyaset ve uluslararası ilişkiler konularında çok sayıda makalesi yayımlanan Kemaloğlu 2014'te çekilen ve yedi dile çevrilen 13 bölümlük Türkler belgeselinin metin yazarlığını ve danışmanlığını yaptı. Ötemiş Hacı'nın Çengiznamesi'ni, Velyaminov Zernov'un Kırım hanlarına ait yarlıklarını, Altın Orda hanlarının yarlıklarını, Galstyan'ın Moğollara dair Ermeni kaynaklarını Türkçeye kazandırarak Türkiye'de Altın Orda ve Hanlıklar Tarihi ile ilgili önemli bir boşluğu doldurdu. Kazan'da faaliyet gösteren Altın Orda Araştırmaları Merkezi'nin danışmanlığını yapan İlyas Kemaloğlu, aynı zamanda bu merkezin çıkarmış olduğu Golden Horde Review adlı derginin yayın kurulu üyeliğini yapıyor. 

İlyas Kemaloğlu'nun Türkçeye kazandırdığı ana kaynaklar arasında farklı dönemlerde Osmanlı Devleti'ne gelen Rus diplomatların rapor ve hatıraları bulunuyor.