DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

İSTANBUL

20:18:00

İftar vakti

BURSA

20:15

04:03
20:15
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:59

03:49
19:59
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:42

03:34
19:42
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:26

03:16
19:26
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:11

03:17
19:11
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:18:00

İftar vakti

ANKARA

19:59

03:49
SAHUR
19:59
İFTAR

ERZURUM

19:26

03:16
SAHUR
19:26
İFTAR

İlkokul mezunu emlakçı açabilir mi? Emlakçı açmak en az lise mezunu mu olmak gerekiyor?

İlkokul mezunu emlakçı açabilir mi? Emlakçı açmada aranan en az lise mezunu şartı yeni düzenleme ile en az ilkokul mezunu olarak değiştirildi. Emlakçı olmak isteyen ve emlak ofisi açmak isteyen ancak ilkokul mezunu oldukları için bu düşüncelerini faaliyete geçiremeyen yüzlerce kişi düzenleme ile sevindi. Peki ilk okul mezunları gayrimenkul ofisi açabilir mi? İlk okul mezunları emlakçılık yapabilir mi? İlk okul mezunları emlakçı olabilir mi? Emlak işletmesi açma mezuniyet şartı nedir?

16.04.2021 15:18:35

Ticaret Bakanlığı gayrimenkul sektöründe emlak danışmanı olarak çalışmak isteyen ve emlakçı açmak isteyen binelrce kişiyi sevindiren bir düzenlemeye gitti. Yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile emklakçı açmayı düşünen binlerce kişi ilkokul mezunları emlakçı açabilir mi? Emlakçı açmak en az lise mezunu mu olmak gerekiyor? lk okul mezunları gayrimenkul ofisi açabilir mi? İlk okul mezunları emlakçılık yapabilir mi? Emlak işletmesi açma mezuniyet şartı nedir? İlk okul mezunları emlakçı olabilir mi? gibi soruları sormaya başladı.

İlkokul mezunu emlakçı açabilir mi? 

Ticaret Bakanlığı'nın Taşınmaz Ticareti hakkında yönetmelikte ilkokul mezunlarını sevindiren bir güncelleme yaptı.  İlgili yönetmelikle birlikte daha önce en az lise mezuniyet şartı aranan emlak işletmesi açılabilmesinde mezuniyet şartı ilköğretim olarak değiştirilirken, emlak danışmanlığı ve sorumlu emlak danışmanlığı yetki belgelerinde de değişikliğe gidildi.

Emlakçı açmak en az lise mezunu mu olmak gerekiyor?

Yönetmeliğin ilgili maddesinde şöyle deniliyor: Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “lise” ibaresi “ilköğretim” şeklinde, aynı bendin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İlk okul mezunları emlakçı olabilir mi? 

Yeni düzenleme ile birlikte ilkokul mezunları da emlakçı açabilir ve emlak danışmanı olabilir.

 

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “lise” ibaresi “ilköğretim” şeklinde, aynı bendin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6) Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az altı ay; bunların dışında kalanların ise en az on iki ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “5/6/2018” ibaresi “14/10/2020” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “lise” ibaresi “ilköğretim” şeklinde, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “31/3/2021” ibaresi “31/7/2021” şeklinde, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih” ibaresi “14/10/2020 tarihi” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “31/3/2021” ibaresi “31/7/2021” şeklinde, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “31/3/2021” ibaresi “31/7/2021” şeklinde ve aynı maddenin altınca fıkrasında yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih” ibaresi “14/10/2020 tarihi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan