DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Herkes parti kurabilir mi?

Vejetaryan Partisi, Daha Az Çalışın Partisi, Gergedanlar Partisi'ni duydunuz mu? Peki; Osmanlı Partisi ya da Umut Partisi'ni....

04.03.2021 22:57:08

Herkesin bir siyasi tercihi bulunuyor. Oy vermek ve siyasi partilere üye olabilmek ise başka bir tercih meselesi. Peki sıradan bir Türk vatandaşı siyasi parti kurabilir mi ve bu kuruluş nasıl ve ne şekilde gerçekleşir hiç merak ettiniz mi?

60'a yakın parti kapatılmıştı

Türk siyasi tarihinde Cumhuriyetin kurulduğu günden bu yana 60'a yakın siyasi parti kapatıldı.Bugün de parti kapatma ile ilgili tartışmalar HDP üzerinden devam ediyor.
Devlet erki tarafından hukuken ya da bir diğer partiyle birleşerek kapatılma süreci işliyor.Aynı şekilde hukuki prosedürle de parti kurma yolu açık.

Bu partileri duydunuz mu?

As Parti, Ayyıldız Partisi,Cihan Partisi,Esnaf ve Çiftçi Partisi,Hak ve Hakikat Partisi,İlkeler ve Değerler Partisi,Kadın Partisi,İşçinin Kendi Partisi,Osmanlı Partisi,Sağduyu Partisi,Ülkem Partisi, Umut Partisi..... Bu parti isimlerini belki ilk kez duyuyorsunuz ama bu partiler Türkiye'de aktif siyasete giren partiler.

Dünyadan ilginç parti örnekleri:

Daha Az Çalışın Partisi.
Vejetaryan Partisi.
Kanada Gergedanlar Partisi.
Büyük Britanya Güzeli Partisi.
"Hiçbir Aday Benim Oyumu Haketmiyor!" partisi.
Birleşik Devletler Korsan Partisi

30 kişi yeterli

Siyasî partiler, milletvekili seçilme yeterliğine sahip en az otuz Türk vatandaşı tarafından kurulur. Siyasî partilerin genel merkezi Ankara'da bulunur.
Kurulacak siyasî partinin adı, genel merkez adresi, kurucuların adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, öğrenim durumları, meslek veya sanatlarıyla ikametgâhlarının belirtilmesi ve bu bildirinin bütün kurucular tarafından imzalanması ve bildiriye beşer adet olmak üzere kurucuların nüfus kayıt örnekleri, adlî sicil belgeleri ve kurucuların ayrı ayrı düzenledikleri siyasî parti kurucusu olabilme şartlarını taşıdıklarını belirten imzalı beyannameler ile kurucular tarafından imzalanmış parti tüzüğü ve programının eklenmesi şart.

Bakanlıktan belge alınıyor

Bilgi ve belgelerin alındığı anda, İçişleri Bakanlığınca bir alında belgesi verilir. İçişleri Bakanlığı, kuruluş bildirisi ve alındı belgesinin onaylı birer örneği ile bildiri eklerinin birer takımını üç gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anayasa Mahkemesine gönderir.

Genel başkan seçimi

Parti genel başkanı, büyük kongrece gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınmazsa, üçüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılır.

Seçime girebilme şartı

Siyasî partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunması şart.Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Cemal Bilgin (ikep)

İşçinin Kendi Partisi hikayesi haksızlığa,hukuksuzluğa ve zulme uğrayan yıllardır sendikasız , kadrosuz ve güvencesiz çalışan işçilerin bir araya geldiği bir siyasi parti oluşumudur. İşçiler siyaset yapmalıdır.Haberinizde yer verdiğiniz için teşekkür ederiz.İşçilerin Birliği Türkiye,nin Birliğidir

Görüş Bildir Bizimle Paylaş