Her üniversitelinin bilmesi gereken kavramlar

Tercihlerinizi yaptınız, hayalinizdeki üniversite ve ilgili bölümü kazandınız...Peki yeni süreçte sizleri neler bekliyor bunu merak ettiniz mi?

09.08.2020 10:23:15

Tercihlerinizi yaptınız, hayalinizdeki üniversite ve ilgili bölümü kazandınız...Peki yeni süreçte sizleri neler bekliyor bunu merak ettiniz mi?Yüksek Öğretimin belli temel kavramlarını bilmeniz ve ona göre hareket etmeniz kaçınılmaz.

Her üniversitelinin bilmesi gereken bazı kavramlar var. Bu kavramları sizler için yeniden değerlendirerek bir nevi rehber olsun istedik....
İşte TIMETURK'ün sizler için hazırladığı "Üniversitelinin Başucu kaynağı" kavramlar:

İşte yeni süreçte karşınıza çıkacak sizler için yeni kavramlar ve anlamları:

ÖĞRENiM KREDiSi: Bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amacıyla kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının normal öğrenim süresince (4 yıl) verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenciye düzenli bir şekilde ödeme yapılır ve öğrenci mezun olduktan iki yıl sonra aylık taksitler şeklinde borcunu ödemeye başlar.
KYK: Yükseköğretim kurumlarına yerleşme başarısını gösteren ve belirli şartları taşıyan öğrencilere, burs, öğrenim kredisi, harç kredisi ve barınma imkânı sağlayan kurumdur. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun amacı yükseköğrenim öğrencilerinin; düzenli ve güvenilir barınma, beslenme, kredi/burs hizmetleriyle öğrenimlerine; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak.

BURS: Bir yükseköğretim kurumunda okumaya hak kazanmış başarılı ve/veya ihtiyaç sahibi öğrencilere, devlet kurumları, özel şirketler, dernekler, vakıflar tarafından verilen karşılıksız paradır.

HARÇ: Yükseköğretim öğrencilerinin dönem başlarında ödemek zorunda olduğu katkı payı.

YATAY GEÇiŞ: Herhangi bir yükseköğretim kurumunun bir fakülte veya bölümünden başka bir yükseköğretim kurumunun aynı fakülte veya bölümüne yapılan geçişlere yatay geçiş denir.

SINAVSIZ GEÇİŞ: Meslek Liselerinde okuyan ya da bu okullardan mezun olan öğrencilerin, kendi bölümlerinin devamı niteliğinde olan ve ÖSYM'ce belirlenmiş meslek yüksek okullarına, sırasıyla mezuniyet yılı, okul türü, METEB, diploma notu ve son olarak da doğum tarihleri baz alınarak yapılan bir elemeden sonra sınavsız olarak yerleştirilmesidir.

DiKEY GEÇiŞ: İki yıllık eğitim sonunda önlisans diploması veren meslek yüksek okullarını bitiren öğrencilerin aynı yüksekögretim kurumunun veya başka üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren ilgili bölümlerine, ÖSYM tarafından uygulanan DGS'yi (Dikey Geçiş Sınavı) kazandıktan sonra geçmelerine dikey geçiş denir.

YÜKSEKOKUL: Çeşitli meslek kolları için kalifiye eleman yetiştiren yüksekögretim kurumu.

ENSTiTÜ: Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genellikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu.

ÖNLiSANS: İki yıl süren yüksekokul öğrenimi.

LiSANS: Genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksekokul öğrenimi. Bu öğrenim sonunda elde edilen ve diploma ile belgelendirilen akademik derece.

AKADEMİK SÜREÇTE SIKÇA DUYACAĞINIZ İFADELER

 MASTER: Lisans diplomasıyla doktora arasındaki akademik derece.

İKİNCİ ÖĞRETİM: İkinci öğretim, birçok üniversite ve yükseköğretim kurumunda örgün eğitime paralel ve eşdeğer olarak yürütülen bir öğretim türü dür. İkinci öğretim programına kayıt yaptıran bir öğrenci aynı okulda örgün eğitim alan diğer bir öğrenciye göre daha yüksek miktarda öğrenim harcı öder ve derslerine akşam saatlerinde ya da hafta sonunda devam eder.

AÇIKÖĞRETİM: Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 1982 yılından beri Anadolu Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren bir birimdir. Örgün eğitime devam etme imkânı olmayan kişiler bu sayede üniversite tahsili yapabilmektedir. Gerekli ders araçgereci öğrencilere posta yoluyla ulaştırılmaktadır. AÖF öğrencileri sınavlara ikamet ettikleri ilçe sınırları dâhilindeki orta öğretim kurumlarında girerler.

UZAKTAN ÖĞRETİM: Uzaktan öğretim, fiziksel olarak öğrencilerin bir derslik çatısı altında olmasını gerektirmeksizin, teknolojinin imkânlarından (internet ve çeşitli bilgisayar programları, video, grafik) yararlanılarak, öğrenci ve öğretmenlerin sanal dershane ortamında bir araya getirildikleri, planlı bir öğretim şeklidir.

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI: Doktora ve doçentlik derecesi almak isteyen adayların girmek zorunda oldukları, ÖSYM tarafından hazırlanıp uygulanan merkezi bir sınavdır. Bazı üniversitelerde yüksek lisans yapmak isteyen adaylar için de zorunlu tutulmaktadır.

DENKLİK: Yurt dışında herhangi bir yükseköğretim kurumundan diploma alan bir öğrencinin aldığı lisans diplomasının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde de geçerli olabilmesi için Yükseköğretim Kurumunun (YÖK) standartlarına uygun olması, bu kurum tarafından onaylanmış bir üniversiteden alınmış olması gerekmektedir.

DOKTORA: Bir fakülte veya yüksekokulu bitirdikten sonra o bilim dalında sınav ve bilimsel bir eserle erişilen derece, basamak.

TEZ: Yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin veya öğretim üyelerinin hazırlayıp, akademisyenlerden oluşan bir heyet önünde savundukları bilimsel esere tez denir.

REKTÖR: YÖK tarafından atanan, üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eden, yönetimden, eğitim ve öğretimin eşgüdümlü bir şekilde yürütülmesinden sorumlu profesör.

DEKAN: Üniversitelerde sadece bir fakültenin yönetiminden sorumlu profesör. (Örneğin: Mühendislik Fakültesi Dekanı)

PROFESÖR: Yükseköğretim kuruluşlarında en üst aşamada olan öğretim üyesi.

DOÇENT: Üniversitelerde profesörden önceki basamakta bulunan öğretim üyesi.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ: Akademik piramidin ilk basamağında olan yüksek lisans ya da doktora öğrencisi.

ALES: Lisans programını bitirdikten sonra eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin yüksek lisans veya doktora programlarına başvurabilmek için girmek zorunda oldukları bir sınavdır.

TUS: Tıp fakültesinden mezun olan ve uzmanlık eğitimi almak isteyen pratisyen hekimlerin girmek zorunda oldukları bir sınavdır. Adaylar önce İngilizce dil sınavına girerler, başarılı oldukları takdirde bilim sınavına girmeye hak kazanırlar.

TRANSKRİPT: Öğrencinin lisans eğitimi süresince almış olduğu derslerin toplamını, hangi dönemde alındığını, kaç krediye tekabül ettiğini, her dersin yılsonu puanını ve tüm derslerin yılsonu ortalamalarını içeren ayrıntılı bir karnedir.

ÇİFT ANADAL PROGRAMI : Bir bölümün öğrencileri lisans öğrenimleri sırasında, eğer not ortalamaları yeterince yüksekse başka bir bölümün programını aynı zamanda takip edebilirler.

VİZE: Ara sınav.

FİNAL: Dönem sonu sınavı.

ÇAN EGRİSİ: Çan eğrisi bir not sistemidir.

ERASMUS: Erasmus bir öğrenci değişim programıdır. Bununla üniversite öğrencilerinin diğer Avrupa ülkelerinin akademik birikimlerinden faydalanabilmeleri, üniversitelerarası dayanışmanın teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. (Bu program 3 ila 12 ay arasında uygulanır.)

ÖRGÜN EGİTİM: Zaman ve mekân olarak belirli sınırlar içerisinde (okul niteliği taşıyan yerler) yürütülen, öğrencilerin genel ve özel bilgilerle donatıldığı belli kanunlara göre şekillendirilen eğitim biçimi.

 

YORUMLAR (0)