Hangi padişah kıyafetlerini fakirlere dağıtıyordu?

Padişahlar kendi dönemlerinde yolsuzluk ve rüşvete karşı mücadele verirken fakir ve gurebanın hakkını korumayı da kendilerine amaç edinmişlerdi...

15.08.2020 09:47:25

Osmanlı döneminde padişahların hayatları hep bir dram; örnek alınması gereken uygulamalarla dolu. Birbirindren farklı karaktere sahip idarecilerin tarihi uygulamaları günümüz idarecilerine de anlamlı bir örnek teşkil ediyor aslında....

Bazı padişahlar yolsuzluğun ve rüşvetin önünü her ne olursa olsun kesmeye çalışırken bazıları da şahsi yardımlarıyla ön planda yer almışlardır. Kimileri fakir gurebaya erzak dağıtmış kimisi ise torunlarına devlet parasını harcamamaları çağrısında bulunmuştur.....

İşte tarihi süreçte Osmanlı idarecilerinden bazı uygulamalar:

Yavuz Sultan Selim Gösterişten hiç hoşlanmayan Yavuz Sultan Selim, babasından kalan hazineyi ağzına kadar doldurmuştu. Devlet malını asla israf etmezdi. Hazinenin kapısını mühürledikten sonra şöyle vasiyet etmiştir: "Benim altınla doldurduğum hazineyi, torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührü ile mühürlesin, aksi halde Hazine-i Humayun benim mührümle mühürlesin. "

- Osman Gazi kıyafetlerini fakirlere dağıtıyor ve garibanları sevindiriyordu

- Çelebi Mehmet, Mekke ve Medine'ye her yıl hediyeler gönderilmesi uygulamasını başlattı

- Kanuni Sultan Süleyman Adaleti seven bir padişah olarak Kanuni Sultan Süleyman Mısır'dan gelen vergiyi olması gerekenden fazla bulmuştur. Araştırmaları sonucu halkın zulme uğradığını düşünerek Mısır Valisi'ni de değiştirmiştir.

- III. Murad İçkiye ve eğlenceye düşkün olan Sultan III. Murad, saltanatı boyunca İstanbul dışına hiç çıkmadı ve saraydaki kadınların etkisinde kaldı.

- Genç Osman Devletin parasının israf edilmesini istemeyen Genç Osman, askeri alanda yenilikler yaparken bazı yolsuzluklar fark etti. Asker sayısının maaş defterindeki kişi sayısından az olduğunu anlayınca fazla vermeyi kesti

- Sultan III. Mustafa  tutumlu ama aynı zamanda cömert bir insandı. İstanbul'da gerçekleşen depremde evlerini ve yakınlarını kaybedenlere kendi kesesinden yardımlar yaptı


- Sultan I. Abdülhamid Tahta geçer geçmez kendisinden cülus bahşişi istendiğini duydu ve şöyle dedi: "Hazinede bahşiş yoktur, bundan böyle cülus bahşişi verilmeye! Asker evlatlarımıza fermanımız duyurula! "

- Sultan II. Abdülhamid İsrafı hiç sevmeyen Sultan, boş vakitlerini marangozhanede geçirir ve harika eşyalar yapardı. Daha sonra bunları sattırır ve gelirini fakirlere dağıtırdı.

YORUMLAR (0)