Gültekin Yıldız

Gültekin Yıldız

Türk akademisyen Gültekin Yıldız. Gültekin Yıldız kimdir? İşte Gültekin Yıldız'ın biyografisi...

Gültekin Yıldız 1973 yılında İstanbul'da doğdu. Ortaöğretimini 1992 yılında İstanbul Alman Lisesi'nde, lisans öğrenimini ise 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamladı.

Yüksek lisans ve doktora tezlerini, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün Yakınçağ Tarihi programları bünyesinde yazdı 1998-2010 yılları arasında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne yardımcı doçent olarak atandı. 2013 yılında Yakınçağ Tarihi doçenti unvanı almaya hak kazandı.

Gültekin Yıldız halen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde ve Harp Akademileri'nde lisans ve lisansüstü seviyelerinde dersler verdi. Başlıca araştırma alanı, Yakınçağ Osmanlı/Türk ve dünya askeri tarihi olan  Gültekin Yıldız Yakınçağ Askerî Tarihi, Birinci Dünya Savaşından Osmanlı Ordusu , Çağdaş Tarih Yazıcılığı, Osmanlı Ordusunda Yeniden Yapılanma Teşebbüsleri, Tarihe Yön Veren Büyük Muharebeler , Savaş Felsefesi, Harp Tarihi derslerini veriyor.