Fransa'nın 'Yüz Günü' nedir?

Yüz Gün deyimi ilk kez kralın dönüşünü kutlayan Paris valisi Gaspard de Chabrol tarafından kullanılmıştır

30.11.2020 12:42:30

 Fransa tarihinin önemli eşiklerinden birisi de "Yüz Gün" olarak tanımlanan olaydır.

Peki Yüz Gün nedir:

Birinci Fransa İmparatorluğu imparatoru Napolyon Bonapart'ın 1814 Fontainebleau Antlaşması gereğince sürgün edildiği Elba Adasındaki sürgünden kaçarak Paris'e döndüğü 20 Mart 1815 tarihiyle, kral XVIII. Louis'nin Fransa tahtına döndüğü 8 Temmuz 1815 tarihleri arasındaki 111 günlük dönemi anlatır.

Paris Valisi'nin tanımı

Bu dönemde Napolyon Savaşları yeniden başlamış ve Waterloo Muharebesi yaşanmıştır. Yüz Gün deyimi ilk kez kralın dönüşünü kutlayan Paris valisi Gaspard de Chabrol tarafından kullanılmıştır.1814 Paris Muharebesi sonucu toplanan galip devletler Viyana Kongresinde meşgulken Napolyon Fransa'ya döner. Kongre haberi alır almaz Napolyon'u kanun kaçağı ilan eder. Birleşik Krallık, Rus İmparatorluğu, Avusturya İmparatorluğu ve Prusya Krallığı Napolyon'a karşı derhal 150 bin kişilik bir ordu kurulmasına karar verir. Napolyon Savaşlarının belirleyici muharebesi Waterloo'da yaşanır ve Napolyon yenilir. Fransa monarşisi yeniden kurulur ve Napolyon 1821 yılında öleceği Saint Helena Adasına sürgüne gönderilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)