Eşref Sencer Kuşcubaşı

Eşref Sencer Kuşcubaşı

Türk istihbaratçı ve gerilla savaşçısı... Eşrek Sencer kimdir? İşte Eşref Sencer Kuşcubaşı biyografisi...

Eşref Sencer Kuşcubaşı, İstanbul'da 1873 yılında doğdu. Kuşçubaşı, Harp okulunda okuduğu sırada Jön Türkler'le ilişkisi oldu. Bu nedenle Kuşçubaşı, Sultan Abdulhamid Han tarafından Hicaz'a sürgün edildi.

Kuşçubaşı sürgünden sonra zindandan kaçarak padişaha karşı ayaklanma başlattı. Meşrutiyet'in ilan edilmesiyle başlattığı isyanı sonlandırdı.

Arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Teşkilat-ı Mahsusa isimli istihbarat örgütüne katıldı. 1911 yılında Trablusgarp'a gitti. Enver Paşa ile beraber direnişte yer aldı. 1912 yılında yaşanan II. Balkan Savaşı'nda Çorlu, Tekirdağ, Malkara, Hayrabolu ve Edirne'nin kurtarılmasında büyük rol oynadı.

Birlikleriyle Batı Trakya'yı da ele geçirdi. Batı Trakya İslam Cumhuriyeti'ni kurdu. 1. Dünya Savaşı'nın başlamasının ardından Teşkilat-ı Mahsusa'nın Arap Yarımadası'ndan sorumlu başkanı olarak göreve başladı.

Kanal Harekatı'nda İngilizlere karşı savaştı. 1918 yılında Hayber'de Faysal'ın 20 bin kişilik birliğine karşı  40 kişilik grubuyla beş saatten fazla çarpıştıktan sonra yaralı olarak esir düştü. Daha sonra birliğiyle birlikte Malta'ya sürgün edildi. 

İngilizlerle imzalanan esir değiş-tokuş anlaşmasında serbest bırakıldı. Kısa bir süre sonra da Anadolu'ya geçerek Milli Mücadele'ye katıldı. Kuvayi Milliye örgütleriyle birlikte Yunan kuvvetlerine karşı savaştı. Daha sonra Çerkes Ethem'in Türk kuvvetlerine isyan edip yenilmesinden sonra onunla birlikte Yunanlılar'a sığındı. Yunan ve İngiliz iş birlikçisi olması iddiasıyla, Çerkez Ethem'le birlikte vatandaşlıktan çıkarılarak ülkeye girişi yasaklandı. 1938 yılında çıkartılan genel bir afla Türkiye'ye döndü. 1964 yılında İzmir'de bulunan çiftliğinde vefat etti. 

ESERLERİ

- Hayber'de Türk Cengi

- Teşkilat-ı Mahsusa Arabistan, Sina ve Kuzey Afrika Müdürü Eşref Bey'in Hayber Anıları

- Eşref Kuşçubaşı

- Tarih-Anı Dizisi