2018-06-20 18:00:06

Bir süredir şöyle bir yaklaşım görüyoruz. Deniliyor ki "Cumhurbaşkanı Erdoğan derin devletin oyununa geldi, mevcut sistem ile Erdoğan'ı alt edemeyeceğini gören derinler, başkanlık sistemini getirttiler(Bahçeli ile işbirliği yaparak) ve bu yolla Erdoğan'ı tasfiye etmek istiyorlar. Diyelim ki böyle bir oyun kurdular. Partisi, bunca danışmanı, bu kadar vekili, kadrosu vs. etrâfındakiler göremedi bu oyunu; peki Erdoğan siyâsette dünkü çaylak mı? Senin gördüğünü bu adam göremiyor mu, neden bu kadar hafife alıyorsun yılların siyâsetçisini?

Erdoğan'ın bu sistemi getirmesinin siyâseten tutarlı ve mâkûl bir îzâhı var. Son birkaç yılda yaşadıklarımıza bakarsak bu konuda epey gerekçe de bulabiliriz. Meselenin bu safhası çok tartışıldı, konuşuldu; tekrâra lüzum görmüyorum. Birkaç yıl sonra ne olur kestirmek zor ama bugün için MHP ile yapılan ittifâkın oturduğu sağlam bir zemin var. HDP'nin hendek siyâsetleri sonrası değişen politik atmosfer ve ardından gelen 15 Temmuz ihâneti, MHP ve AK Parti'yi doğal olarak yakınlaştırdı. 15 Temmuz ihâneti sonrası, Erdoğan'ın devlette sâdık,güvenilir kadrolara duyduğu ihtiyaç,bu siyâsî ittifakın doğal harcı oldu âdetâ. Milliyetçi/ülkücü/vatanperver kadrolar bu ihtiyâcı karşılıyor. Dolayısıyla koş vatandaş tezgah var deme, Erdoğan için bu ittifâkın bir mantığı var.

İttifâkın MHP cephesinden de bir mantığı var. MHP, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrası Fetö'nün bürokraside boşalttığı kadroları doldurarak devlette güçlenirken, siyâsette Akşener hamlesiyle altının boşaltıldığını gördü. MHP, devlette güçleniyor ama siyâseten zayıflıyordu. Partiyi parçalama operasyonunu gören MHP, siyâset cephesindeki zayıflayan pozisyonunu böyle bir ittifakla güçlendirmek istedi.Siyâset kefesini Erdoğan'ın, devlet kefesini ise ülkücü/milliyetçi kadroların doldurduğu bir ittifak modeli oluştu. İki cenah da birbirine muhtaç.

İttifaklarla yol yürümek MHP tarihinde olan bir gelenek.Türkeş'in 1970'lerde 5-10 vekil ile siyasi gücünün çok ötesinde bir etkinliğe sahip olduğunu biliyoruz.MHP mahdut siyasi gücüne rağmen,MÇ hükûmetlernin küçük ortağı olarak geniş ölçekte devlet kadrolarına erişim imkanı buldu. 1980'lerde Türkeş ve MHP, siyâseten yasaklıydı ama milliyetçi kadrolar ANAP üzerinden siyâsette ve devlet içinde etkinliklerini devâm ettirdiler. 1991 seçiminde RP ile ittifak yaptılr ama seçimin hemen ardından ittifâkı bozarak DYP-SHP koalisyonuna destek verdiler. Kürt milliyetçiliği yükseliyordu, terör azmıştı.Türkeş siyâsî denklemin içinde olmak için, partideki kopuşlar(Muhsin Yazıcıoğlu) pahasına koalisyon hükûmetine güvenoyu verdi. MHP hükûmette olmasa da kadroları DYP içinde ve devletteydi.

Komplo yok, devlet ve siyâset var...