EPDK'dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 'Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı için sertifikası iptal edilen firmaların farklı yollarla yeniden faaliyete geçmeye çalıştığını tespit ettik. Sektöre ihanet eden bu firmaların; gerekli dersi almadan, kendilerine çeki düzen vermeden yeniden faaliyete geçmelerine müsaade etmeyiz' dedi.

23.10.2019 10:09:48
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı için sertifikası iptal edilen firmaların farklı yollarla yeniden faaliyete geçmeye çalıştığını tespit ettik. Sektöre ihanet eden bu firmaların; gerekli dersi almadan, kendilerine çeki düzen vermeden yeniden faaliyete geçmelerine müsaade etmeyiz" dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) doğal gaz sektörüne yönelik 2 önemli karara imza attı.

Daha önce, EPDK'ya intikal eden başvuru ve ihbarlar çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; doğal gaz dağıtım sektöründe bazı sertifikalı firmalar tarafından vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atacak biçimde japon yapıştırıcısı olarak adlandırılan siyanoakrilat ve benzeri standart dışı maddeler kullanılması suretiyle doğal gaz kaçaklarının kapatıldığı tespit edildi. Vakit kaybetmeden harekete geçen EPDK aldığı kararla dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale eden, tesisata müdahale ederek müşterinin kaçak doğal gaz kullanımına neden olan, tüketicinin can güvenliğini tehlikeye atan standart dışı malzeme kullanan firmaların sertifikalarını iptal etti.

Sertifikası iptal edilen firmaların farklı yollarla sertifika almaya çalıştıkları belirlendi

Ancak sertifikası iptal edilen gerçek ve tüzel kişilerin veya bu kişilerde ortak veya çalışan olan kişilerin sertifika iptal tarihinden sonra dağıtım şirketlerine yeni sertifika başvurusunda bulundukları tespit edildi.

Bu nedenle, vatandaşların can güvenliğine tehdit oluşturan eylemleri yapanların belli bir süre piyasadan uzak kalmalarını sağlamak amacıyla Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği'nde değişiklikler yapıldı.

Sertifikası iptal edilen gerçek ve tüzel kişilere ve bu tüzel kişilerde ortak olan veya sertifikanın iptaline konu fiilde sorumluluğu bulunan çalışanlarına, sertifika iptal tarihinden itibaren 1 yıl süreyle yeni sertifika verilmemesi veya sertifika sahibi diğer firmalarda ortak ya da çalışan olarak istihdam edilmemeleri, sertifika sahibi kişilerin kendi firmasına ortak olacak kişilerden ve sertifika kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin çalışan olarak istihdam edeceği personelden bu konuda engelli olmadıklarına dair yazılı beyan alması, sertifikası iptal edilen kişilerin EPDK tarafından tüm doğal gaz dağıtım şirketlerine bildirilerek, bu kişilerin sahada takibinin sağlanması, bu kişilerin yeni sertifika başvurusunda bulunan firmalarda ortak veya çalışan olarak istihdam edilip edilmediğinin Kurumca/dağıtım şirketince önceden tespit edilebilmesi amacıyla, başvuru esnasında bu kişilere ait TC Kimlik No/Vergi Kimlik No bilgilerinin beyan edilmesi karara bağlandı.

"İşini iyi yapmayan bedelini en ağır şekilde öder"

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı için sertifikası iptal edilen firmaların farklı yollarla yeniden faaliyete geçmeye çalıştığını tespit ettiklerini söyledi. Başkan Yılmaz: "Sektöre ihanet eden bu firmaların; gerekli dersi almadan, kendilerine çeki düzen vermeden yeniden faaliyete geçmelerine müsaade etmeyiz. İşini iyi yapmayan, gereken titizliği göstermeyen bedelini de en ağır şekilde öder" ifadelerini kullandı.

Sayaç arızalarında tüketici lehine önemli düzenleme

EPDK doğal gaz sayaçlarına yönelik de tüketici mağduriyetlerinin önüne geçecek bir düzenleme yaptı. Kuruma ulaşan şikayetler çerçevesinde doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından sayaçlarda meydana gelen arızalara ilişkin geriye dönük tüketim hesaplamalarında farklı yöntemlerle ve farklı sürelerde hesaplamalar yapıldığı tespit edildi.

Alınan karar doğrultusunda;

"Doğal gaz sayaçlarının arızalanması halinde tüketicilere geriye dönük olarak en fazla 1 (bir) yıl süreyle borç çıkartılabilecek. Sayacın bir yıldan daha fazla süreden beri bozuk olduğu tespit edilse dahi dağıtım şirketi 1 yıldan daha fazla süreli geriye dönük borç tahakkuk edemeyecek. Sayaçların arızalı olduğunun tespiti dağıtım şirketinin inisiyatifine bırakılmayacak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya bu Bakanlık tarafından akredite edilmiş yetkili istasyonların muayene raporları esas alınacak. Eğer sayaç arızasından dolayı dağıtım şirketi tarafından tüketiciye geri ödeme yapılması gerekecek ise, yani sayaç bozuk olduğu dönem boyunca fazla ölçüm yapmış ise herhangi bir süre sınırına tabi olmaksızın, sayacın fazla ölçüm yaptığı tespit edilen tüm süre dikkate alınarak tüketiciye alacak tahakkuk ettirlecek. Tüketicinin yazılı rızası olması kaydıyla, dağıtım şirketleri ve tüketiciler farklı bir yöntem üzerinde mutabık kalarak anlaşabilecek."

YORUMLAR (0)