Enver Paşa kimdir?

Enver Paşa kimdir?

Türk asker, siyasetçi Enver Paşa kimdir? İşte Enver Paşa'nın biyografisi

Enver Paşa 1881 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi'nde eğitim gördü. 1903 senesinde Harp Akademisi'nden kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Daha sonra Selanik'te bulunan 3. Ordu'ya atandı. 1906 yılında binbaşılığa terfi etti. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurulmasında öncü oldu. II. Meşrutiyet'in ilan edilmesinde de büyük rol oynadı, Makedonya Genel Müfettişliği'nde önemli görevlerde bulundu.

İTALYANLARLA MÜCADELE

Trablusgarp'ta bulunduğu sırada İtalyanlara karşı mücadele etti. 1912 senesinde yarbaylığa yükseldi. 23 Ocak 1913'te İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından düzenlenen Babıali Baskını'nda yer aldı. Bunun yanında Edirne'yi düşman işgalinden kurtararak albaylığa ardından da tuğgeneralliğe yükseldi. 1914 senesinde Sait Halim Paşa hükümetinde Harbiye Nazırı olarak görev yaptı. I. Dünya Savaşı'nın Osmanlı Devleti'nin yenilgisiyle sonuçlanmasından sonra bazı arkadaşlarıyla birlikte Berlin'e geçti.

MİLLİ MÜCADELEYE KATILMAK İSTEDİ

Anadolu'da başlayan Milli Mücadele'ye katılmak istediyse de bu isteği kabul edilmedi. 1920 senesinde Bakü şehrinde Doğu Ulusları toplantısına katıldı. Batum'da Türkiye Şuraları Partisi'ni kurarak, Türkistan'ı kurtarma hareketini başlattı. Ancak büyük bir hezimete uğrayarak 4 Ağustos 1922'de Tacikistan'ın Belcivan yakınlarında girdiği bir çarpışmada öldürüldü.