En çok hangi padişahın çocuğu vardı?

Tarihi süreç içerisinde padişahlar ile yerine geçecek şehzadelerin ilişkisi büyük tartışma konusu olurken padişahların çocukları da merak konusu olagelmiştir

2020-06-30 08:46:47

Osmanlı İmparatorluğu'nda padişahların yaşamları, tahta çıkışları ve şehzadelerle ilişkileri önemli olaylara kapı aralarken padişah çocuklarının sayısı da günümüzde merak konusu olmuş durumda.

Osmanlı'da çocuk sayıları bakımından en fazla çocuğa sahip padişahları kısaca özetleyebiliriz.....

III. Ahmed
Lale devri padişahı. Hattat ve şairdi; “Necip” mahlasıyla şiirler yazar musikiyle ilgilenirdi. Lale Devri azizim, sanat önemliydi.

14 erkek 23 kız = 37

Abdülmecid
Tanzimat fermanını ilan ettirmesiyle ünlüdür. Osmanlı'nın son 4 padişahının babası olup, oğulları en çok tahta oturan padişahtır. Batı kültürüyle yetişip, Batı'nın iyi taraflarını almıştır.

18 erkek 18 kız = 36

III. Murad
Tüm Osmanlı Padişahları arasında en çok erkek çocuğa sahip olandır. Maşallahı vardır.

22 erkek 4 kız = 26

II. Abdülhamid
Babasının gerçekleşmesine izin vermediği I.Meşrutiyeti ilan etmesiyle bilinir. Rusların İstanbul kapılarına dayandığı 93 harbini istemeyen yegane kişiliktir.

9 erkek 7 kız = 16

I. Abdülhamid
İstanbul Teknik Üniversitesini açmıştır. Tedbil-i kıyafet İstanbul'u gezip, halkın ve esnafın derdini dinlemesiyle bilinir.

7 erkek 8 kız = 15

YORUMLAR (0)