DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Bina hasarını tespit ve bildirme yöntemi

Deprem sonrasında hasar ihbarınızı yaptıktan sonra olay yerine, sürecin yönetimine uygun olan en kısa sürede, DASK adına görevlendirilen bağımsız hasar tespit görevlileri gönderilir.

1 Ay Önce
2021-09-16 21:56:55

Ülkemiz deprem kuşağında bulunuyor. Başta büyük şehirler olmak üzere zorunlu deprem sigortası yaptırma oranı artarken bilinç arttıkça diğer şehirlerde de sigortalama artıyor. Emlak uzmanlarının değerlendirmesine göre; Türkiye'de 18 milyona yakın konuttan ancak 11 milyonunun sigortalı olduğu tespit edilmiş durumda.

Peki binaların hasarı ve başta zorunlu deprem sigortası olmak üzere hasara ait hangi tür çözüm ve uygulamalar bulunuyor....

Hasar ihbarı yapmak için

Zorunlu Deprem Sigortası sahiplerinin, teminat kapsamındaki deprem ve deprem kaynaklı zararlarının bildirimi için ihbar noktalarını aramaları gerkiyor.İhbar noktalarından alacağınız bilgi ve yönlendirmelerle, hasarınızın tespit ve tazmini için gerekli işlemleriniz en hızlı şekilde uygulamaya alınır.
ALO DASK 125 ile temasta olmak önemli.
Web sitesinde bulunan ONLİNE HASAR İŞLEMLERİ adımını izlemeniz gerekiyor.
DASK adına, Zorunlu Deprem Sigortası poliçesini düzenleyen Sigorta Şirketi ve/veya Acentesi'ne durumu bildirmek önemli.

Hangi belgeler isteniyor?

DASK'ın Zorunlu Deprem Sigortası'ndan faydalanabilmeniz için binanızın tamamen ya da kısmı olarak zarar görmüş olması fark etmez; küçük ya da büyük maddi zararlar için de tazminat talep edilebilir. Depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olduğu maddi zararlarınızın, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde tazmini için gereken bilgi ve belgeler şöyle:
Hasar Bildirimi (TC kimlik veya poliçe numarası ile)
Güncel Tapu Bilgisi
Hasar Yeri Açık Adresi (Eksper gönderimi ve değerlendirmesinin kolaylığı için)
Sigortalı Telefonu (Sabit ve/veya cep)
Ayrıca, sigortalı bina üzerinde Zorunlu Deprem Sigortası poliçesinin yanı sıra deprem teminatı içeren başka bir sigorta poliçesi de bulunuyorsa, bu konuda DASK'a bilgi verilmelidir.

Tespit görevlileri

Deprem sonrasında hasar ihbarınızı yaptıktan sonra olay yerine, sürecin yönetimine uygun olan en kısa sürede, DASK adına görevlendirilen bağımsız hasar tespit görevlileri gönderilir. İnceleme ve tespit raporlarını hazırlayan görevliler, sigortacılık sektöründe ilgili branşta çalışma ruhsatı bulunan deneyimli hasar eksperlerinden oluşur. Eksperlerin deprem hasar raporlarını sigortacılık standartlarına uygun şekilde oluşturabilmeleri için, kendilerine DASK tarafından ek eğitimler sunulur.
Tespit raporlarının yetkilendirilmiş eksperler tarafından hazırlanması, teminat sürecinin işleyişi açısından büyük önem taşır. Hasar tespiti için gönderilen eksperlere olay yerinde yapacakları incelemelerde her türlü kolaylığın ve bilginin sağlanması, rapor oluşturma ve dolayısı ile hasar tazmin süreçlerinide hızlandırır.

Tespit işlemleri

Hasar tespit işlemleri, DASK adına görevlendirilen bağımsız hasar tespit görevlileri tarafından yerine getirilir. Bu tespitlerin sonucunda belirlenen tazminat ödemeleri de doğrudan DASK tarafından yapılır.
Tespit işlemlerinizin yetkilendirilmiş hasar tespit görevlileri tarafından yapılması, teminatınızın işleyişi açısından önemlidir. Hasar tespiti görevlilerine olay yerinde yapacakları incelemelerde her türlü kolaylığın ve bilginin sağlanması, tazminat sürecini de hızlandırır.

Hasar tipine göre sigortalama

Binanız, daha önceki bir depremde hasar görmüş olsa bile, hasar kategorisinin gerektirdiği kriterlere bağlı olarak sigortalayabilirsiniz.
Hasar görmüş binalar,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Hafif-Orta-Ağır" olarak üç bölümde sınıflandırılır.
Ağır Hasarlı Binalar: Resmi kurumlar tarafından yıkımına karar verilen ve “ağır hasarlı” olarak tespit edilen binaların sigortalanması mümkün değildir.
Orta Hasarlı Binalar: Bu kategorideki sigortalama, binaların onarılması ve/veya güçlendirilmesi zorunluluğu taşır; bu işlemlerin yerine getirildiğinin resmi olarak belgelendirilip sunulması koşuluyla mümkündür. Söz konusu belge, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen, binanın “oturabilir” durumda olduğu gösteren uygunluk belgesidir.
Hafif Hasarlı - Hasarsız Binalar: Bu binaların sigortalanmasında, sigortalının beyanı esas alınır ve sigorta poliçesi buna göre yapılır.

Tazminatlar nasıl ödeniyor?

Zorunlu Deprem Sigortası tazminatının hesaplanmasında, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın yeniden inşasının mevcut piyasa koşullarındaki güncel maliyeti esas alınır.Bununla beraber sigorta tazminatı, hiç bir durumda poliçede tanımlanmış sigorta bedelinden fazla olamaz. Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2'si oranında “tenzili muafiyet” uygulanır.Mevcut uygulamada, doğrudan sigortalı tarafından ya da yetkili sigorta şirketleri aracılığıyla yapılan hasar ihbarları, DASK tarafından değerlendirilerek hasar dosyası açılır ve hasarın tespiti için hasar tespit görevlileri atanır.Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları'na göre belirlenen tazminat tutarı, hasarın olduğu yerleşim bölgesindeki banka şubelerine “İsme EFT/Havale” yolu ile gönderilir. Bu banka şubeleri kanalıyla poliçe ve hasarlı konutun sahipliği kontrol edilerek, ilgili hak sahibine tazminat ödemeleri yapılır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş