Ebeveynler ve özgüven duygusu

Çocukların sosyalleşmesinde özgüven hissiyatı çok önemli bir yer tutuyor

22.09.2020 09:45:01

Erkek olsun, kadın olsun özgüven hissi kişilerin gelişim sürecinde önemli bir rol oynuyor.

Sosyal varlık olan insan bireysel ve toplumsal davranış kalıplarında tamamen kendi özgüven hissiyatıyla hareket edebilmekte.

Kendiyle ilgili olumsuz düşünceler, kendini suçlama gibi öz güven eksikliği belirtileri depresyona yatkınlığı arttırabiliyor.

Öz güven eksikliği; toplumdan kendini soyutlama, rezil olacağım korkusu ile fikrini belirtememe gibi semptomlarla eşleşerek zamanla sosyal fobiye yol açabiliyor. Ayrıca yeme bozuklukları hatta duygusal beslenme ile çok yakından ilişkili olabiliyor. Duygusal beslenme, kişinin açlıktan ziyade olaylara yemek yiyerek tepki vermesi olarak tanımlanıyor. Kişinin üzgün, stresli olduğu için yani olumlu duyguyu ortaya çıkarmak amacıyla yemek yemesine neden oluyor.

Hissettiği olumsuz duyguları azaltmak adına yemek yiyebiliyor. Fazla kilosundan dolayı öz güveni daha da azalıp kendini toplumdan soyutlayarak daha çok yemek yeme davranışı geliştirerek bir kısır döngü içine girebiliyor.

Özgüven duygusu ebeveynlerin de çocuklara aşılamak durumunda kaldıkları bir olgu.

Çocuğun bütün hayatını bir nevi şekillendirecek olan bu duyguyu aile ekseninde sağlayamıyorsanız mutlak surette uzmanına başvurup destek almanız da kaçınılmaz...

YORUMLAR (0)