DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Dışişleri Bakanlığı görevde yükselme yönetmeliği

Dışişleri Bakanlığı görevde yükselme yönetmeliği

24.06.2015 11:25:19

ANKARA - Dışişleri Bakanlığı memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik yenilendi.

"Dışişleri Bakanlığının Merkez Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıkta görev yapan personelden şube müdürü ve daha alt görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsayan yönetmelikle, görevde yükselme suretiyle atanılabilecek kadrolar, şube müdürü, şef, uzman, bilgisayar işletmeni, daktilograf, memur, santral memuru, şoför, matbaacı, teknisyen yardımcısı, bekçi, aşçı, hizmetli olarak sıralandı.

İlan edilen kadrolar için alt görevlerde geçirilmesi öngörülen hizmet süresi şartını sağlayan personel bulunmaması durumu haricinde, öngörülen hizmet sürelerinin en az üç yılının bakanlıkta geçirilmiş olması şartı aranacak.

Yönetmelik kapsamında unvan değişikliği suretiyle atanılabilecek kadrolar; mütercim, psikolog, biyolog, laborant, hemşire, çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, mimar, mühendis, tekniker, teknisyen, programcı, kütüphaneci, eczacı ve avukat olarak belirlendi.

Unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak gerekecek.

Atama yapılacak boş kadro unvanı ve sayısı bakanlıkça belirlenerek, sınav tarihinden en az otuz gün önce duyurulacak.

İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla, aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilecek.

Unvan değişikliği sınavına katılacaklarda, bakanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmayacak. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki kadrolara, sadece bakanlık personeli başvurabilecek.

Sınav Kurulu, bakanlık müsteşarının belirleyeceği bir başkan ve 4 üyeden oluşacak. Sınav kurulunun başkan ve üyeleri, eşlerinin ve ikinci dereceye kadar hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamayacak.

-Görev grupları arasında geçişler

Yeni yönetmelikle aynı görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atama yapılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer alt görevlere atanmak mümkün olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş