Değerli konut vergisini kimler verecek, nasıl ödenecek?

Vatandaşlar ister istemez ilgili verginin nasıl ve ne şekilde hatta neye göre ödeneceği hususunda da tam bir bilgi sahibi değil. Bu noktada belediyeden bina vergi değerini gösteren belge alınıp, vergi dairesine beyanname götürülmesi öncelik. Beyannameyi elektronik ortamda da verebilirsiniz

28.01.2021 14:31:36

 Değerli Konut Vergisi, bina vergi değeri 5 milyon 227 bin lirayı aşan mesken nitelikli taşınmazlar için 15 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2021 yılının bütçesinde değerli konutlardan 350 milyon liralık vergi geliri sağlanması planlanıyor. Ülkemizde bu kapsama yaklaşık 150 bin mülk dahil.

Ödemeler nasıl gerçekleşecek?

Vatandaşlar ister istemez ilgili verginin nasıl ve ne şekilde hatta neye göre ödeneceği hususunda da tam bir bilgi sahibi değil. Bu noktada belediyeden bina vergi değerini gösteren belge alınıp, vergi dairesine beyanname götürülmesi öncelik. Beyannameyi elektronik ortamda da verebilirsiniz.

Siz ödeyecek misiniz?

Emlak vergisi değeri 2021 yılı için; 5 milyon 227 bin lirayı geçen birden fazla konutu olanlardan vergi isteniyor. Tek konutu olanların; konutlarının değeri 5 milyon 227 bin lirayı geçse de vergi istenmiyor. Birden fazla konutu olanlar -en düşük değerdeki- tek konutu için de vergi ödemeyecek.
Tek meskene hisse ile sahip olanlardan da, bu hisse için vergi istenmeyecek. Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen konutlar için de (arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dahil) vergi istenmiyor.

Peki sizin ev vergi durumunuz ne?

Değerli Konut Vergisi, geçen yıl tebliğ edildiğinde konutların değerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü belirlemişti. Ancak bu uygulamadan vazgeçildi ve evin değeri hesaplanırken artık Emlak Vergisi Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre belirlenen Emlak Vergisi'ne esas bina vergi değeri esas alınıyor. Artık konutunuzun değeri Emlak Vergisi değeri. Emlak Vergisi değerini de ikamet etmekte olduğunuz yerin belediyesinden öğrenebilirsiniz.


Ödeme süreci nasıl gerçekleşecek?

Beyana binaen ilgili mükelleflerin 1 ile 20 Şubat tarihlerindea beyanname vermeleri gerekiyor.
Bunun için ilk olarak konutun bulunduğu belediyeden bina vergi değerini gösteren belgenin alınması şart. Devamında taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi dairesine gidilmesi gerekiyor. Birden fazla vergi dairesi bulunan il ve ilçelerde, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi dairesi yetkili.

Taksit yapılıyor mu?

Değerli Konut Vergisi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödeniyor. Beyannameler 20 Şubat'a kadar verilecekve ilk taksit şubat sonuna kadar ödenebilecek.

Nasıl hesaplayacaksınız?

5 milyon 227 bin TL ile 7 milyon 841 bin TL arasında olanlar, 5 milyon 227 bin TL'yi aşan kısmı için binde 3,
10 milyon 455 bin TL'den fazla olanlar 10 milyon 455 bin TL'si için 23 bin 526 TL, fazlası için binde 10 oranında vergilendiriliyor.

Beyanname verilince...
Değeri ne olursa olsun tek konut vergiye tabi değil. Birden fazla evi olanların da en düşük değere sahip olan evi muaf. Elektronik beyanname sistemi de hazır hale getirildi. Mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilir. Ayrıca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler ile sözleşme imzalamak suretiyle e-beyanname şeklinde de verilebilmekte. Beyannamenin elektronik ortamda verilmesi durumunda, bina vergi değerini gösteren belge, beyannamenin verildiği tarihi takip eden 15 gün içinde elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine iletilmesi gerekiyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)