Davutoğlu’nun, Gelecek Partisi ne vaad ediyor?

Ahmet Davutoğlu'nun kurucu genel başkanı olduğu Gelecek Partisi'nin parti programı da belli oldu. 143 sayfalık parti programında yeni anayasa, demokratik parlamenter sistem, cemevlerine hukuki statü vurgusu dikkat çekti.

13.12.2019 14:36:08

151958

Ahmet Davutoğlu'nun bugün ilan ettiği ve kurucu genel başkanı olduğu Gelecek Partisi'nin parti programı da belli oldu. 143 sayfalık parti programında yeni anayasa, demokratik parlamenter sistem, cemevlerine hukuki statü vurgusu dikkat çekti.

Kürt meselesinin esas olarak ülkedeki demokratik hakların eksikliğinden ve bu eksikliğin istismar edilmesinden kaynaklandığı belirtilen programda, "Çözüm kimliklere dayalı her türlü ayrımcılığın engellenmesi ile Kürtlerin demokratik vatandaşlık anlayışı temelinde bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşları oldukları inancının pekiştirilmesiyle sağlanabilir" denildi.

 143 sayfalık parti programı şu sekiz başlık altında toplandı: İnsan: Siyasetin Öznesi ve Odağı, Mekân Düzeni: Çevre ve Şehircilik, Kamu Düzeni: Siyasetin Hayat Alanı, Hukuk Düzeni: Adaletin Teminatı, Kamu Ahlâkı: Siyasetin Davranış İlkeleri, Sivil Toplum: Demokratik Düzenin Organik Yapılanması, Ekonomi: Bireysel ve Toplumsal Refah Düzeni, Dış Politika ve Milli Savunma: Uluslararası Düzenin Öznesi… Gelecek Partisi programında dikkat çeken başlıklar şunlar oldu:

KÜRT SORUNU

Kürt meselesi esas olarak ülkemizdeki demokratik hakların eksikliğinden ve bu eksikliğin istismar edilmesinden kaynaklanmıştır. Sorunu yaratan Kürt vatandaşlarımızın varlığı değil, geçen yüzyılda yaşanan parçalanmaların devlet aklına yüklediği korkular, bu korkulardan kaynaklanan kısıtlamalar ve bu kısıtlamaları istismar eden ayrılıkçı çevrelerin terör faaliyetleridir. Dolayısıyla çözüm kimliklere dayalı her türlü ayrımcılığın engellenmesi ile Kürtlerin demokratik vatandaşlık anlayışı temelinde bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşları oldukları inancının pekiştirilmesiyle sağlanabilir. Nitekim bu konuda önemli mesafeler de alınmış durumdadır. Bu yaklaşım terör odaklarının istismara dayalı meşruiyet oluşturma çabalarını da tümüyle etkisiz kılacaktır.

YENİ ANAYASA SIFIRDAN YAZILMALI

Mevcut anayasa 1982 yılından beri birçok değişiklik geçirmiştir. Yapılan tüm değişikliklere rağmen anayasamız özgürlükçü ve çoğulcu bir yapıya kavuşamamıştır. Partimiz milletimizin hak ettiği yeni anayasanın mümkün olan en geniş katılımla sıfırdan yazılması gerektiğini savunmaktadır. Partimiz darbe dönemlerinin izlerinden arındırılmış, hiçbir tabudan ve korkudan çekinmeden, hiçbir bahaneye sığınmadan, milletimizin tamamını bütün farklılıklarıyla kucaklayarak toplumsal normalleşmemizi sağlayacak, insan onurunu ve temel hak ve özgürlükleri teminat altına alacak yeni bir toplumsal sözleşmenin kaçınılamaz ve zorunlu bir ihtiyaç olduğunu düşünmektedir.

DEMOKRATİK PARLAMENTER SİSTEMİ

Başkanlık sistemi, Yasama ve yürütmenin birbirlerinin görevlerine son verebildiği, hukuki hiyerarşinin alt-üst olduğu, kuvvetler ayrılığının yerini kuvvetler birliğinin aldığı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) ve milletvekilliğinin fiilen anlamsızlaştığı, bağımsız ve tarafsız yargının büyük ölçüde ortadan kalktığı bu sistem, sadece hukuk devletini yaralamamış; aynı zamanda, seçim barajını kaldırmak yerine sorunlu bir ittifak düzenini tesis etmesiyle siyasetin ve siyasi partilerin de özgün tabiatını tahrip etmiştir. Bu sistem devam ettiği takdirde demokratik toplum düzenini sürdürmek mümkün olmayacaktır. Ülkemizin tarihi tecrübesi ve mevcut yapısını göz önünde bulundurarak, her türlü vesayetten arındırılmış demokratik bir Parlamenter Sistemi savunuyoruz

İKİ TEMEL BAŞLIKTA REFORM İHTİYACI

İki temel başlıkta reforma ihtiyaç bulunmaktadır. Birincisi toplumsal sözleşmemiz olan anayasamız, sadece bu meseleler için değil tam demokrasi hedefine ulaşmak üzere baştan aşağı, evrensel değerlere ve insan haklarına riayet edecek şekilde yeniden yazılmalıdır. İkinci husus ise yasaların tam anlamıyla uygulanmasını sağlayacak ortamın tesis edilmesidir.

TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye'nin hem yurt içinde hem de yurt dışında terörizmle güçlü bir mücadele yürütmesi bir zorunluluktur. Bununla birlikte acı tecrübelerimizin, tarihsel birikimimizin, milletimizin irfanının işaret ettiği kuşatıcı bir yaklaşımla; terörün günlük perspektifleri aşacak düşünce ve davranış biçimleriyle ele alınarak, ülkemizin gündemindeki ana sorun alanlarından birisi olmaktan çıkarılabileceğini öngörüyoruz. Bu çerçevede, terör ve terörle mücadele söylemi Türkiye'nin enerjisini tüketen, toplumsal uyumunu zedeleyen ve dış politika esnekliğini körelten bir tuzak olmaktan çıkarılmalıdır.

EĞİTİMDE İDEOLOJİNİN REDDİ

Kaliteli eğitim, bireysel ve toplumsal refahı gerçekleştirmenin en önemli aracıdır. Bundan dolayı, eğitime ilişkin en temel ilkemiz, tüm çocuklarımız için kaliteli bir eğitim sunmaktır. Kaliteli bir eğitim için, öğrencilere herhangi bir resmî veya tanımlanmış ideolojinin dayatılmasını reddediyoruz. Çocuklarımız ideolojilerin deli gömleklerine mahkûm edilemeyecek kadar kıymetlidir. Özgür düşüncenin önündeki tüm korkular ve tabular yıkılacaktır. Okullar, eleştirel fikirlerin rahatlıkla dile getirildiği ve tartışıldığı mekânlar olacaktır. Demokratik, çoğulcu ve farklılıkları zenginlik olarak gören bir eğitim sistemi inşa edilecektir.

GELECEK PARTİSİ'NDEN DİĞER PARTİLERE DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Bu arada Ahmet Davutoğlu'nun bugün resmiyet kazanan Gelecek Partisi'nin Twitter hesabından atılan emojili hesap dikkat çekti.

Gelecek Partisi'nin resmiyete dökülmesinin ardından Twitter hesabından paylaşılan gönderide, gözlüklü gülen surat emojisi konularak, AKP, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP, ve SP'nin sosyal medyaları etiketlendi.

156271_734x291

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)