DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Danıştay'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu alana ili

Danıştay'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu alana ilişkin kararı

11.07.2015 20:58:14
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin de içinde yer aldığı alana ilişkin hazırlanan "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" kararının yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararı yorumlayan idare hukukçuları, Danıştay içtihatlarında bir alanın planlaması yapılırken mülkiyet durumuna bakılmayacağının açıkça vurgulandığına dikkati çekti.

AA muhabiri, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin de içinde yer aldığı alana ilişkin hazırlanan "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" kararının yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararı idare hukukçularına yorumlattı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin bulunduğu alanın, 2011 yılı itibarıyla "Tarihi SİT Alanı" olmaktan çıkarıldığını, akabinde de Bakanlar Kurulu Kararı ile "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi"nin de içinde bulunduğu bazı alanların "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" olarak ilan edildiğini anımsatan hukukçular, SİT alanından çıkarma işlemine karşı bazı meslek odaları tarafından açılan davalar üzerine, Danıştay 14. Dairesi'nin 25 Haziran 2015 tarihinde verdiği kararla, bu alanın tarihi SİT özelliklerini taşımadığı hususunun açıkça ortaya konulduğunu ifade ettiler.

-"Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı"na itirazlar

Bazı meslek kuruluşlarının da Bakanlar Kurulu'nun "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" ile ilgili kararının yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da açtığı davaların Danıştay 6. Dairesi tarafından reddedilmesi üzerine, davacı meslek odaları karara itiraz etti. İtirazı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, meslek odalarının itirazını kabul ederek, Bakanlar Kurulu'nun "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" ile ilgili kararının yürütmesini durdurdu.

İdare hukukçuları, medyaya yansıyan haberlerden kararın oy çokluğuyla alındığının anlaşıldığını belirttiler.

Bahse konu mahkeme kararının henüz yazılıp, taraflara tebliğ edilmeden gerekçesinin tam olarak bilinemeyeceğini vurgulayan idare hukukçuları, verilen yürütmeyi durdurma kararının dayanağının; "AOÇ'deki gayrimenkullerin ancak kanunla mülkiyet devrinin yapılabileceğinden, bu alanın kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamına alınamayacağı"na dair 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununun 10'uncu maddesi olabileceğinin, böyle bir gerekçeye de katılmanın mümkün olmadığını belirttiler.

İdare hukukçuları, Danıştay'ın içtihatlarında bir alanın planlaması yapılırken mülkiyet durumuna bakılmayacağının açıkça vurgulandığına dikkati çekerek, Belediye Kanununun 73'üncü maddesine göre kamu hizmet alanlarını oluşturmak veya kamu hizmet alanı olarak kullanılan alanları yeniden düzenlemek amacıyla da kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin uygulandığına, bu tür uygulamalar yapılırken de o alanın mülkiyet hususunun önem arz etmediğini kaydettiler.

Haberlere konu olan Danıştay kararıyla ilgili hukuki süreç halen devam ederken, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun yürütmeyi durdurma kararının ardından dosya esastan görüşülmek üzere Danıştay 6. Dairesi tarafından incelenecek. Danıştay 6. Dairesi'nin esastan vereceği karara karşı da tarafların temyiz yoluna başvurma hakları bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

M

Bir Akpartili olarak, bu duruma ben şahsen kemal'dan daha çok sevindiğimden eminim!

Görüş Bildir Bizimle Paylaş