Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği

15.07.2015 13:00:47
Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin serbest meslek faaliyetleri nedeniyle Türkiye'den elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin esaslar belirlendi.

Maliye Bakanlığının, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının kapsamına giren gelirlerinin Türkiye'nin iç mevzuat hükümleri uyarınca kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmiş olması ve iadenin gerekmesi durumunda, mükellefler, kesilen verginin iadesi için verginin kaynakta kesildiği takvim yılını takip eden dördüncü yılın sonuna kadar başvuruda bulunacak.

Serbest meslek faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerin, Türkiye'nin iç mevzuat hükümleri uyarınca vergilendirilmiş olması durumunda, ödenen verginin iadesi için Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu ülkedeki yetkili makamlarından alacakları mukimlik belgesinin aslı ve noterce veya Almanya'daki Türk konsolosluklarınca tasdik edilecek Türkçe tercümesi ve varsa serbest meslek faaliyetine ilişkin sözleşme örneği ile Türkiye'de vergi kesintisini yapan vergi sorumlusunun bağlı olduğu vergi dairesine başvurmaları gerekecek.

Başvurular neticesinde, Türkiye dışında icra edilen serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla elde edilen gelirler nedeniyle Türkiye'de kesilen vergilerin iade edilmesi mümkün olacak. Bu faaliyetlerin Türkiye'de icra edilmesi durumunda ise beyan edilen bilgiler de dikkate alınarak, anlaşmada Türkiye'nin vergilendirme hakkı açısından öngörülen koşulların oluşmadığının tespiti üzerine iade işlemi yapılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)