DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Brokerlik faaliyetlerine düzenleme

Brokerlik faaliyetlerine düzenleme

7 Yıl Önce
2015-05-27 10:22:11
Brokerlik faaliyetlerinin çerçevesi ve bu alanda görev yapacaklara ilişkin düzenlemeye gidildi.

Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, sigorta ve reasürans brokerliği faaliyetlerinin sigortacılık sektörüne olan güveni artırıcı biçimde sürdürülmesini ve tarafların hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak amacıyla brokerlik faaliyetlerinin çerçevesi ile bu faaliyetlere ilişkin temel ilkeleri düzenliyor.

Buna göre, brokerlik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerin Türkiye'de yerleşik olması, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması, kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi 5 yıldan fazla hapis veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adli para cezasına mahkum edilmemiş olması gerekecek.

Brokerlik yapacaklarda ayrıca devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymeme şartı aranacak.

Brokerlik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin ise merkezlerinin Türkiye'de bulunması, anonim veya limited şirket şeklinde kurulmuş olması, asgari ödenmiş sermaye şartını yerine getirmiş olması, brokerlik faaliyetinin yürütüleceği fiziksel mekan, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip olması gerekiyor.

Yurtdışında kurulu brokerler, Türkiye'de ancak şube açmak suretiyle faaliyette bulunabilecek.

Tüzel kişi brokerler için asgari ödenmiş sermaye miktarı şirket türüne göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla 250 bin lira, faaliyette bulunulacak her bir ruhsat için ise ilave 50 bin lira olacak.

Brokerler, mesleki faaliyetlerinden dolayı verebilecekleri zararlara karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptıracak. Mesleki sorumluluk sigortası olmaksızın brokerlik faaliyetinde bulunulamayacak.

İlgili mevzuat hükümlerine aykırı davrandığı, mevzuatta aranılan şartlardan en az birini kaybettiği, öngörülen şartları sağlamadığı tespit edilen brokerler, müsteşarlıkça uyarılacak. Uyarının ardından ilgili brokerin durumu hakkında yapılan değerlendirme neticesinde, brokerin aracılık faaliyeti müsteşarlıkça 6 aya kadar geçici olarak durdurulabilecek veya ruhsatları iptal edilebilecek.

Brokerin uyarı tarihinden veya faaliyetin durdurulması halinde faaliyete yeniden başlama tarihinden itibaren 1 yıl içinde mevzuata aykırı uygulamaları devam ettirmesi halinde ruhsatları sonlandırılacak.

Müsteşarlık, yönetmelikte yer alan maktu ve nispi tutarları yüzde 50'ye kadar artırıp azaltabilecek.

Brokerler durumlarını, 1 yıl içinde bu yönetmelik hükümlerine uygun hale getirecek. Müsteşarlık uyum süresini 3 ay uzatabilecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

acabey

Keşke bütün müslümanlar böyle bir tavır takinsalar

Görüş Bildir Bizimle Paylaş