'Bize güvenenlerin 'sigortası' olacağız'

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, sigorta sektörünün çok açık ve şeffaf olduğunu belirterek, kullanıcıların, devlet denetimindeki birikimlerinin nerede kim tarafından kullanıldığını istedikleri zaman görebileceğini vurguladı ve kendilerine güvenenlerin bu güvenini boş çıkarmayacaklarını hatırlattı

17.09.2020 16:54:06

 Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in köklü kamu sigorta şirketlerinin birleşmesiyle bugünkü güçlü halini aldığını belirtti. Türkiye Sigorta'nın, 36 bölgede 2 bin 600 çalışanı ve 7 bin 500 dağıtım kanalıyla hem sigorta hem de hayat emeklilik tarafında lider bir sigorta şirketi olarak hayata başladığını ifade eden Benli, şunları kaydetti:

SEKTÖRÜN ÇEŞİTLENMESİ VE GÜÇLENMESİ ÖNEMLİ

"Hayat tarafında yüzde 30'luk pazar payı, bireysel emeklilik tarafında Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ile birlikte düşünüldüğünde yüzde 21,7'lik pazar payı, elementer tarafta ise yüzde 13,7 ile lider bir şirket doğmuş oldu. Türkiye Sigorta kuruluş nosyonuna uygun bir şekilde hayatına lider sigorta şirketi olarak başladı. Hem Yeni Ekonomi Programı hem de Cumhurbaşkanlığımızın Yıllık Kalkınma Planı'nda belirtildiği üzere banka dışı finans sektörünün gelişmesi stratejik ve önemli. Bu noktada sigorta sektörünün de devreye girmesi ve finans sektörünün çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesinde hakettiği yere gelmesi için piyasa yapıcı, öncü, yeniliklere cesurca gidebilen bir şirket olarak konumlandık. Stratejimiz de bu. Elementer tarafta riskin dağıtılması, hayat emeklilik tarafında ise tasarrufların artırılması yönünde stratejik görevimiz ve sorumluluğumuz var."

BİRLEŞMEYLE GELEN YAPICI BİR SÜREÇ

AA Finans Masası'na konuk olan Benli, sigorta şirketlerinin birleşerek piyasa yapıcı bir rol oynayacak şekilde yapılanmasının sigorta sektörünü de hedefledikleriNni, finansal sektör içindeki payının yüzde 4,5'tan yüzde 20'lere getirilmesinde önemli görev üstleneceğini aktardı.

Benli, "Cumhurbaşkanımız konuşmasında da belirtti; sigorta sektörü belirli ürün ve konulara odaklanmış durumda faaliyet gösteriyor, yeni öncü, yenilikçi ürünlerde hareket etmekte, aksiyon almakta biraz daha çekingen. Bu da gayet normal aslında büyük riskleri yönetmek, bunlara teminat vermek teknik konular." yorumunu yaptı.

ÖNCÜ ROL ALMAK ESAS

Benli, sigorta sektörünün nitelik açısından 66 şirketiyle tüm bu risklere, sigortacılık anlamında verilecek teminatlara hazır olduğunu vurgulayarak, "Bütün dünyadaki sigorta sektörü ne yapabiliyorsa biz de bunların hepsini yapabilecek durumdayız ancak bazen bu öncü rolü oynamak gerekiyor, birinin yolu açması gerekiyor. Bu çerçevede büyük şirketlerin bu hareketi yapması önemli. Burada kamu öncülük yapıyor. Türkiye Sigorta, daha önce teminat bulunamayan, riskli veya girilmemiş alanlarda yol açıcı, öncü, piyasa yapıcı bir rol oynayacak. Sigorta sektörünün finans sektörü içindeki payının yükseltilmesinde en büyük adımlardan biri olacak." dedi.

REKABETİ YAPICI ARTIRACAK

Bundan sonra sektörün diğer şirketlerinin de adım attıkları, öncülüğünü yaptıkları, yolunu açacakları konularda kendilerini takip edeceğini anlatan Benli, sigorta sektöründe ciddi rekabetin bulunduğuna işaret ett.Benli, Türkiye Sigorta'nın yapıcı rekabeti çok artıracağını vurgulayarak, belirli konularda farklı şirketlerin üstünlüğü olduğunu, Türkiye Sigorta olarak tüm branşlarda liderliği hedeflediklerini, bunu da sürdürülebilir liderlik olarak stratejilerine koyduklarını söyledi. Daha önce faaliyet gösterilmeyen veya çok gönüllü olarak girilmeyen konularda da faaliyet göstereceği için rekabeti yapıcı anlamda artıracak bir gelişme olduğunu ifade eden Benli, sektör içerisinden gelen tepkilerden bunun şu anda bile olumlu yansıdığını gördüklerini, bunun vatandaşa ve ülkenin teminat gerektiren risklerine, sanayisinden bireysel ihtiyaçlara kadar faydasının olacağını dile getirdi.

Benli, kamu sermayesi ağırlıklı sigorta şirketlerinin personellerinin toplamının mevcut pazar payına sahip şirketler ile karşılaştırıldığında ideal rakamın biraz daha altında olduğunu belirterek, her alanda büyümeyi hedefledikleri için istihdamı artırıcı etkinin başlangıçta doğal olarak geleceğini sonrasında ise nitelikleri artırarak sigorta sektöründe faaliyet gösterebilecek kişilerin istihdam anlamında önemli bir hedef şirketi olacaklarını kaydetti.

Bu konuda önemli iş birlikleri yapacaklarını vurgulayan Benli, "Şu an 2 bin 600 kişilik kadromuz var. Bunun 2023'te en az 5-6 bin seviyesine çıkması söz konusu. Bizim iddiamız bunun çok ötesine gidebilmek.” dedi. Benli, teknolojik gelişmeleri takip ettiklerini, son teknolojilerin kullanıldığı bir şirket olmayı hedeflediklerini vurguladı.

TEMİNAT VERME KAPASİTESİNİN YÜKSELMESİ
Atilla Benli, sigorta sektöründe tercih edilmeyen alan diye bir şeyin olmayacağını belirterek, önemli olanın Türkiye sigorta sektörünün teminat verebilme kapasitesinin yükseltilmesi olduğunu söyledi.Türk Reasürans AŞ ile Sigortacılık, Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) kurulmasının ardından Türkiye Sigorta'nın sektörün 3. sac ayağı konumunda olduğunu ifade eden Benli, şunları kaydetti:

"Kapasitenin yükseltilebilmesi için bence finansal sektörde son dönemde yapılmış en stratejik en önemli yapısal reform hareketi bu oldu. Bunun doğal olarak getireceği iş bölümü, bizim teminat bulmakta güçlük çektiğimiz, kapasitelerimizin düşük kaldığı yerlerde teminat bulmak, hem kolaylaşacak hem de Türkiye içerisinden bu riskleri elimine ederek, gerekli yerlere, sanayide olsun bireysel vatandaşlarımızın ihtiyaçları olsun, her türlü teminatı verme anlamında, riski teminat altına alma anlamında şu andakinden hep bir adım daha önde olacağız."

"BUNDAN SONRASI ÖDEVİ İYİ YAPMAK"

Benli, finansal ürünlerin Türkiye Sigorta için bir adım önde olduğunu ifade ederek, "Finansal ürünlerde sektörümüz çok benzer ülkelerle, piyasalarla karşılaştırdığımızda geride. Bizim ülke ekonomimizin sırasıyla, sektörümüzün sırasına baktığımız an orda da biz çok gerideyiz. 39. sıradayız şu anda, ülke ekonomimiz ise 18. sırada. Bizim acilen 39. sıradan ülke ekonomimizin büyüklüğüne erişmemiz yani 18. sıraya gelmemiz gerekiyor. Bunu yapabilmek için de tüm olanaklarımızı seferber edeceğiz. Alt yapı olarak, mevzuat olarak, ikincil mevzuat olarak, SEDDK olarak, reasürans piyasasındaki hareketler ve sigorta sektörü tüm aksiyonlarını almış durumdayız. Bundan sonrası ödevlerimizi iyi yapmak." değerlendirmesini yaptı.

GLOBAL ŞİRKET OLMA HEDEFİ

Benli,"Şu anki yapıda hem bölgemizde hem de yakın coğrafyamızdan başlayarak global anlamda sigorta şirketi olmak hedeflerimiz içerisinde var. Nitelikli insan gücü, hem global rekabet gücümüzü arttıracak hem de bu anlamdaki iddiamızı arttıracak. 23 milyon kişi 25 yaş altında ve gençlerimiz internetle yatıyorlar internetle kalkıyorlar. Bir sigorta ihtiyacı varsa, sigorta ürünü varsa bunu geleneksel yöntemlerle onlara anlatamayız. Çok daha farklı ürün dizaynlarımız olması lazım. Hizmetimiz çok daha farklı getirmemiz lazım.Müşterilerimizin hayatlarının her anında olacak şekilde bir analiz yapıyoruz. Bunu yeni teknolojilerle, kişilerin şu anda aldıkları hizmetten hem zamanlama hem kalite hem de maliyet anlamında nasıl daha iyi hale getirebilirizin çalışmasını yapıyoruz. Zaten birleşmeyle birlikte maliyet, etkinlik ve verimlilik geldi. Bunun sigortalı tarafında da fiyat anlamında etkileri olacak bu rekabete de yansıyacak. Aynı zamanda müşteri deneyimini ve çalışan deneyimini sigorta ekosistemindeki tüm firmaları kapsayacak şekilde çalışmamızın odağına koyuyoruz. Tüm ürünlerimiz teknolojik anlamda ama insandan kopmadan bireylerin ihtiyaçlarından kopmadan her an yanlarında olacağız." dedi.

SEKTÖR AÇIK VE ŞEFFAF

Atilla Benli, sigorta sektörünün çok açık ve şeffaf olduğunu belirterek, kullanıcıların, devlet denetimindeki birikimlerinin nerede kim tarafından kullanıldığını istedikleri zaman görebileceğini vurguladı.Bireylerin kendi hesaplarında, kendi gözetimlerinde devam eden şeffaf bir yönetim olduğunu belirten Benli, finansal sistem içerisinde en fazla denetlenen ve yasal düzenlemeleri en sıkı olan sektörün sigortacılık olduğunun altını çizdi.

Atilla Benli, banka dışı finansal kesiminin oranının neden istenilen seviyede olmadığına ve bu konudaki çözüm önerilerine ilişkin bir soru üzerine, sigortacılığın, bankacılıktan sonra ikinci büyük finansal sektör olduğunu söyledi.

Sektörün yüzde 94,5-95'ini bankacılığın, yüzde 4-4,5'ini de sigortacılığın oluşturduğunu dile getiren Benli, Türkiye sigorta sektörünün artık her geçen gün güçlendiğini bildirdi.

BİZE GÜVENENİN GÜVENİNİ BOŞ ÇIKARMAYACAĞIZ

Benli, "Burada bankaların üzerindeki yükü biraz alacağız, elimizi taşın altına koyacağız ve finansal sektörde biraz daha kredi-mevduattan yatırım-tasarruf ilişkisine geçişteki en doğal paydaş olacağız. Şu anda yol açık, bahanemiz yok. Şimdi Türkiye Sigorta ile açılan fırsat penceresinden yürüyeceğiz." dedi.

Türkiye Sigorta isminin verdiği sorumlulukla ciddi bir görev üstlendiklerini vurgulayan Benli, "Bize güvenenlerin güvenini boşa çıkarmayacağız. Katma değerimizi daha önce 1 ise çalışarak üreterek bundan sonra 10'a çıkaracağız. Sigorta sektörünün lokomotifi olmayı hedefliyoruz. Sigorta sektörüne yol açıcı stratejiyle en büyük paydayı vermeyi istiyoruz." yorumunda bulundu.

YORUMLAR (0)