DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Bedelli affı olacak mı? 2021 yoklama kaçağı ve bakaya bedelli affı çıkacak mı?

Bedelli askerlik affı olacak mı? Askerlik çağına gelen binlerce genç tecil yaşının düşürüldüğünü far edemeden asker kaçağı durumuna düştü. Böyle olunca da bedelli askerlik imkanından faydalanamayan binlerce genç asker kaçağı ve bakaya durumuna düşenler için bedelli affı çıkarılmasını talep etti. Peki 2021'de bedelli affı olacak mı? 2021 yoklama kaçağı ve bakaya bedelli affı çıkacak mı? Yoklama kaçağı ve bakaya sayısının 500 bini bulduğu dile getirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bedelli askerlik affına ilişkin yaptığı değerlendirmede 'af yok' diyerek bedelli affı tartışmalarına son verdi.

06.04.2021 20:30:56

Bedelli askerlik affı olacak mı? Askerlik çağına gelen binlerce genç tecil yaşının düşürüldüğünü far edemeden asker kaçağı durumuna düştü. Böyle olunca da bedelli askerlik imkanından faydalanamayan binlerce genç asker kaçağı ve bakaya durumuna düşenler için bedelli affı çıkarılmasını talep etti. Peki 2021'de bedelli affı olacak mı? 2021 yoklama kaçağı ve bakaya bedelli affı çıkacak mı? Yoklama kaçağı ve bakaya sayısının 500 bini bulduğu dile getirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bedelli askerlik affına ilişkin yaptığı değerlendirmede 'af yok' diyerek bedelli affı tartışmalarına son verdi.

Değişen askerlik sistemi ile birlikte tecil yaş sınırı da değişti. Binlerce kişi değişen tecil yaş sınırından haberi olmadığı için kaçak durumuna düştü. Beelli yapmak isteyen vatandaşlar kaça duruma düştüğü için bedelli imkanından faydalanamıyor. Durum karşısında bedelli affı çıkarılmasını isteyen binlerce kişi sosyal medya sitelerinden sesslerini duyurmaya çalışıyor. 

Bedelli affı olacak mı?

Bedelli affı olacak mı sorusu şu sıralar binlerce kişi tarafından soruluyor. 2021 yoklama kaçağı ve bakaya bedelli affı çıkacak mı? Bedelli affına dair Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, net konuştu. Bakan Akar  'af yok' diyerek bedelli affı tartışmalarına son verdi. Bakan Akar, "Bildiğiniz gibi yeni bir kanun yapıldı, 1927'de çıkarılan kanun delik deşik olmuştu. Bir bütünlük olsun, bir adalet olsun, bir eşitlik olsun diye tüm partilerimizi de ziyaret etmek suretiyle teferruatlı bir çalışmadan sonra bir kanun gerçekleşti. Bu kanun haziran ayında çıktı ve kasım ayına kadar da bedelli gençlerimizin müracaatı söz konusuydu; etmediler, şimdi af diyorlar. Dolayısıyla sistemin üzerindeki bu giriş ve çıkışlara çok talepler var; dolayısıyla, yeni baştan tekrar 1920'den beri yönetilemez hâle gelen Askerlik Kanunu'nda benzer bir duruma düşmemek için şu anda bizim bir af çalışmamız yok, durumu takip ediyoruz" dedi.

Ön lisans ve lisans tecil yaşı

Yükümlülerin askerlikleri, fakülte ve yüksekokullar ile meslek yüksekokullarında öğrenim görenler için 28 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek kaydıyla, mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenir.

Lise tecil yaşı

Lise mezunu askerlik tecil yaşı düz liseden mezun olanlar için mezuniyet tarihinden itibaren 3 yıldır. Ancak bu süre en fazla 22 yaşınızı tamamladığınız yılın sonuna kadardır

Yoklama kaçağı nedir?

Yoklama kaçağı, kanunda yer alan tanıma göre, 'yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu kanunda yazılı bir mazeret gösterememiş olanlara deniliyor. Yoklama, sırasında, askerlik şubesine veya yurtdışı temsilciliklerine gelmemiş ve 26 ncı madde gereğince gelmeme sebebini bildirmemiş kişiler, yoklama kaçağı olarak kabul ediliyor.

Bakaya nedir?

Bakaya ve bakaya cezası, son günlerde pek çok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Askerlik çağına girenlerden son yoklamalarını yaptırarak askerlik kararı aldırdıkları hâlde çağrıldıklarında gelmeyen veya gelip de kıtalarına gitmeden toplandıkları yerlerden ayrılanlar, 'bakaya' olarak adlandırılıyor.

Binlerce kişi Twitter'dan sesini duyurmak istedi

Bedelli haklarından yararalanamayan kaçak ve bakaya duruma düşmüş binlerce kişi Twitter'dan seslerini duyurmaya çalıştı. İşte Twitter'da o paylaşımlardan bazıları;

* Bedelli kalıcı hale getirildi ama alınan 7179 9/6 maddesi ile yoklamakacağı ve bakaya durumuna düşen insanlar bu haktan yararlanamıyor. Bizlerde bedelliden yararlanmak istiyoruz. LÜTFEN SESİMİZ OLUN

* Elimizde olmadan bir gecede kaçak kaldık bedelli yapmak istiyoruz.

* Çok sey istemiyoruz ufak bir revize istiyoruz bu sayede hem mağduriyetimiz bitecek hem ekonomiye destek olucaz.

* Bedelli askerlik ücretini 40 Bin TL olması ve binlerce kişinin habersiz olarak kaçak duruma düşmesiyle #BedelliAskerlik başvurularının düşmesine sebep olmuştur.

BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI VE BAŞVURU ESASLARI

1. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak,

2. Yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olmamak,

3. İstekli olmak ve kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, velileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla 31 Aralık tarihine kadar başvuru yaparak bedelli askerlik tercihinde bulunmak,

4. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlayarak “Askerliğe elverişlidir” kararı verilmiş olmak,

5. Kanunda belirtilen bedel tutarını başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde ve 31 Aralık tarihini geçmemek kaydıyla peşin ödemek,

6. Temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için tercihte bulunmak,

7. Sınıflandırma veya kura işlemi sonucunda bedelli askerliğe hak kazanmak,

8. Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamak,

9. Erteleme hakkı olanlar hariç, bedelli askerlik tercihinde bulunmayanlar veya son hakkında tercihte bulunduğu halde kurada çıkmayıp da diğer statülerde sınıflandırılmış olanlar bedelli askerlikten yararlandırılmaz.

BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEM DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

1. Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

2. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması halinde yararlandırılacak olanlar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura ile bir sonraki yılın ocak ayı içerisinde belirlenir. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından az olması halinde kuraya tabi tutulmaksızın tüm istekliler bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılır.

3. Yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi, sınıflandırılması ve temel askerlik eğitimini alacakları birlik komutanlıklarına dağıtımı, kuraya tabi tutma işlemleri sınıflandırma kurulunca yapılır.

4. Kura sonucunda bedelli askerliğe seçilmeyenler, yasal erteleme hakları devam ettiği sürece müteakip yıllarda yeniden bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuruda bulunabilir.

5. Yükümlülerin bedelli askerlikle ilgili celp ve sevk dönemi değişiklik talepleri, o yıl içerisindeki başka bir celp döneminde temel askerlik eğitimini tamamlamak istemesi şartıyla Askeralma Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.

6. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanma hakkı elde edenlerin Askeralma Yönetmeliğinin 59'uncu maddesinde belirtilen mazeret halleri;

a. Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü,

b. Kendisinin herhangi bir sağlık raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı,

c. Eşi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduğunu gösteren hastalığı,

ç. Sevkten önce veya sonraki on beş gün içinde eşinin veya ikinci derece kan/kayın hısımlarının ölümü,

d. Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde kendisi veya ikinci derece kan/kayın hısımlarından birinin evlenmesi,

e. Sevkten önceki veya sonraki iki ay içerisinde çocuğunun doğması halleri hariç ertelemeleri yapılmaz.

BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDAN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ

1. Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edenler, tabi oldukları celp ve sevk döneminde silahaltına alınmamış olmaları şartıyla emsallerinin terhise hak kazanacakları tarihe kadar askerlik şubesine başvurmaları halinde bedelli askerlikten vazgeçebilirler. Vazgeçenlere bedelli askerlikten yararlanmaları için yeni bir hak verilmez. Bunların işlemleri bedelli askerlik müracaatından önceki durumlarına göre yürütülür.

2. Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edenlerden temel askerlik eğitimini tamamlamadan Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılan yükümlülere, tekrar Türk vatandaşlığını kazandıklarında bedelli askerlikten yararlanmak için yeni bir hak verilmez.

3. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında olanlardan;

a. Verilen yol süresi de dahil olmak üzere emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar birliklerine katılmayanlar,

b. Temel askerlik eğitimine katıldıkları halde firar ve hava değişimi/izin tecavüzü suçlarını işleyenler,

c. Hak sahibi olmadıkları halde bedelli askerlik hizmetinden yararlandığı tespit edilenler, bedelli askerlik kapsamından çıkarılır ve bunların kalan askerlik hizmetleri erbaş ve er statüsünde ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen birliklerde tamamlatılır. Bu şekilde kapsamdan çıkarılanların yeniden bedelli askerlikten yararlanmak üzere yapacakları başvuruları kabul edilmez.

4. Fiilen temel askerlik eğitimine başlayanlar ile temel askerlik eğitimini tamamlayanlardan bedelli askerlik kapsamından çıkarılmalarını talep edenlerin istekleri kabul edilmez.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş