Avrupa Birliği Başkanlığından STK'lere 4,5 milyon avro destek

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğu Programı'nın 6. döneminde, sivil toplum kuruluşlarına 4,5 milyon avro destek sağlayacak- Proje başvuruları, 12 Kasım'a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılacak

2019-09-24 11:21:05
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğu Programı'nın 6. döneminde, sivil toplum kuruluşlarına (STK) 4,5 milyon avro destek sağlayacak.

Avrupa Birliği Başkanlığınca, Türkiye ve AB sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla 2008'den beri AB Katılım Öncesi Yardım Aracı çerçevesinde yürütülen "Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğu" hibe programının 6. dönemi için teklif çağrısı yayımlandı.

Buna göre, 2020-2021'de uygulanması öngörülen programın bütçesi 4,5 milyon avro olarak belirlendi.

Hibe programıyla AB müzakere sürecinin tüm fasıl başlıklarıyla ilgili konularda, Türkiye ve AB'den STK'lerin ortaklaşa yürütecekleri projelerin geliştirilmesi hedeflendi.

Türkiye'den dernekler, vakıflar, derneklerin veya vakıfların federasyonları ve konfederasyonları, kar amacı gütmeyen kooperatifler ile AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların ortaklaşa geliştirecekleri projelere en az 60 bin, en fazla 150 bin avro hibe desteği sağlanacak.

- Proje başvuruları için üç öncelik belirlendi

Hibe programı kapsamında yapılacak proje başvurularının belirlenen üç öncelik alanından en az birine yönelik olması gerekiyor.

Bu kapsamda birincisi Türkiye'den ve AB ülkelerinden STK'ler arasında yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde AB mevzuatı ve politikaları alanında uzun dönem sürdürülebilir iş birliğinin ve deneyim paylaşımının geliştirilmesi, ikincisi Türkiye ve AB'de Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin önemi, olumlu etkileri ve sağlayacağı katkılar hakkında kamuoyunda farkındalık yaratılması, üçüncüsü de Türkiye'den STK'lerle AB'deki muadilleri arasında, daha önceki Sivil Toplum Diyaloğu Programları da dahil olmak üzere, AB mali yardımları ve diğer programlar kapsamında kurulan diyaloğun geliştirilmesi şeklinde olacak.

Proje başvuruları, 12 Kasım saat 17.00'ye kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılacak.

Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi, Avrupa Birliği Başkanlığının "www.ab.gov.tr" ve Sivil Toplum Diyaloğu Programı'nın "http://siviltoplumdiyalogu.org" internet sitelerinden ulaşılacak.

- "Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğu" Programı

Avrupa Birliği Başkanlığınca Türkiye'deki STK'lerin AB ülkelerindeki muadilleriyle iş birliğini ve diyaloğunu artırmak amacıyla "Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğu" hibe programları uygulanıyor.

Uygulamaya 2008'den bu yana konulan sivil toplum diyaloğu programları çerçevesinde, STK'lerce geliştirilen 400'e yakın projeye yaklaşık 50 milyon avro hibe desteği verildi.

AB Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında finanse edilen bu programın 2008-2009'da uygulanan ilk döneminde, belediyeler, üniversiteler, meslek örgütleri ve gençlik girişimlerince yürütülen 119 projeye toplam 19,3 milyon avro kaynak aktarıldı.

Programın 2010-2012'de uygulanan 2. döneminde, "Tarım ve Balıkçılık", "Kültür ve Sanat" ile "Mikro Hibe" bileşenleri altında uygulanan 97 projeye yaklaşık 5,3 milyon avro hibe imkanı sağlandı.

Programın 3. döneminde, siyasi kriterler ve medya bileşenlerinde Türkiye'den ve AB'den sivil toplum ve medya kuruluşlarınca geliştirilen 55 projeye yaklaşık 7 milyon avro kaynak aktarıldı.

Söz konusu programın Aralık 2017'de tamamlanan 4. döneminde çevre, enerji, tüketicinin ve sağlığın korunması, adalet, özgürlük ve güvenlik gibi 9 farklı politika alanında toplam 80 projeye yaklaşık 11 milyon avro hibe desteği sağlandı.

Halen devam eden programın 5. döneminde de 40 projeye 7 milyon avro hibe desteği verildi.

YORUMLAR (0)