Alp Arslan

Alp Arslan

Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı olan Türk hükümdar...Alp Arslan kimdir? İşte Alp Arslan biyografisi...

2017-09-26 14:44:31

Alp Arslan, 20 Ocak 1029 yılında Harezm'de doğdu.

Tahta çıktıktan sonra vezir olarak Nizamülmülk'ü tayin etti.

Gürcistan ve Doğu Anadolu'ya ilk seferini yaptı.

Mekke Şerifi, Alp Arslan adına Mekke'de hutbenin Abbasi Halifesi ve Selçuklu Sultanı adına okunduğunu söyledi.

Bizans ve Selçuklu ordusu, Malazgirt Ovası'nda karşılaştı.

Malazgirt ve Erciş'i fethetti.

Sultan Alp Arslan komutasındaki Selçuklu ordusu, Bizanslıları yenerek Bizans İmparatorunu esir aldı.

Alp Arslan 1071 yılında, Malazgirt Meydan Muharebesi'ni kazandı.

Türkistan bölgesine, Karahanlılar'la olan iç mücadeleyi önlemek için sefere çıktı.

Alp Arslan'ın eşleri, Aka Hatun ve Safarriye Hatun'dur.

Çocukları, Muizzeddin Melikşah, Tacüddevle Tutuş, İzzeddin Arslan Argun, Böri Bars,
Tuğrul, Ayaz, Togan, Arslan, Tekiş, Ayşe ve Züleyha'dır.

Alp Arslan, 1072 Merv'de vefat etti.