Ali Rıza Alaboyun’dan ‘Insider’ açıklaması

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmekte olan Dijital Vergi Kanunun 37. Maddesinin görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularına verdiği cevaplardaki ifadelerinin kasıtlı olarak yanlış yorumlandığını dile getirdi.

09.11.2019 12:53:38

Milletvekillerine verdiği cevapları, Insider Trading yani Bilgi Suiistimali olarak yorumlayanların SPK kanununu bilmediklerini dile getiren Alaboyun,  6362 Sayılı SPK kanunun 106. Maddesinin Bilgi Suiistimalini  ‘ ..ilgili sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki ve henüz kamuya duyurulmamış bilgiler..' olarak tanımladığına dikkat çekti.

Alaboyun yaptığı açıklamada şunları söyledi. ‘TBMM oluşturan araştırma komisyonu önerisi doğrultusunda yapılan yasal değişikliklerle ekonomiye yeniden kazandırılan, ancak Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrası doğan hukuki boşluk nedeniyle açılan davalar sonucu faaliyetleri olumsuz etkilenen üç holding ile ilgili yasal bir düzenleme yapılması konuyu yakından takip eden herkes tarafından bilinen ve beklenen bir durumdur. Kamuoyunun bildiği ve beklediği bir kanun ile ilgili yasal bir düzenleme Bilgi Suiistimali olarak değerlendirilemez'

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun ‘Yaklaşık üç yıldır böyle bir düzenlemenin gerekliliği konusu, konunun muhatapları olan kamu kuruluşları, bakanlıklar, yargı camiası ve yöre milletvekilleri ile görüşülmekte idi' dedi. Böyle bir kanunun gerekliliği konusundaki Hükümet iradesinin Temmuz 2019 ayı başlarında oluştuğunu söyleyen Alaboyun, ‘Eğer Insider Trading yani Bilgi Suiistimali olmuş olsa idi Temmuz ayı başlarında böylesi bilginin sızdırılmış olması o dönemde hissemizin fiyatlarında işlem hacimlerinde çok büyük değişimler söz konusu olması gerekirdi. Hâlbuki Temmuz ayı ve onu takip eden süreçte hissemizin değeri işlem hacmi rutin bir seviyede devam etmiştir. Dolayısı ile 37. Madde ile ilgili taslak çalışmaları kendi mahremiyeti içerisinde sürmüş ve ne firmamız yetkilileri nede konunun kamudaki muhatapları tarafından bu dönemde bir bilgi sızması söz konusu olmamıştır' şeklinde konuya açıklık getirdi.

SPK kanunun 106. Maddesi Bilgi Suiistimali konusunda hâkim ortağın etkisine dikkat çektiğini vurgulayan Alaboyun, ‘Bu üç holdingde %50 ve üzeri hâkim bir ortak yoktur. BERA Holding bağlamında konuya bakacak olursak hiçbir kurucu ortağın %1 den fazla hissesi yoktur. BERA Holding küçük birikimlerin ekonomiye kazandırıldığı ve sermayenin tabana yayıldığı bir yapıya sahiptir. Dolayısı ile Bilgi Suiistimali ve spekülasyonu ile yüksek menfaat sağlaması düşünülen bir kurucu ortaklık yapımız söz konusu değildir' diye açıklamasına devam etti.

Kanun teklifinin TBMM ye sunulması ile 37. Maddenin kamuoyuna mal olduğunu söyleyen Alaboyun, BERA hisselerindeki fiyat ve işlem hacmindeki yüksek artışın, 37. Maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna geldiği gün oluştuğuna dikkat çekti.  ‘Ertesi gün Komisyon Toplantısında Milletvekillerinin sorulara cevap verirken bir gün önceki artışa dikkat çekerek böyle düzenlemenin piyasalar tarafından pozitif algılandığını ve TBMM nin doğru bir düzenleme yapmakta olduğunu vurgulamaya çalıştık' dedi. ‘Kamuoyuna mal olmuş bir borsa hareketliliğinin sorulara cevap verilirken dillendirilmesinin Insider Trading yani Bilgi Suiistimali olarak iddia edilmesi SPK 106. Maddenin ruhuna aykırıdır' şeklinde sözlerine açıklık getirdi.

Holdingin ilk kurucu hissedarlarından olması nedeniyle Yönetim Kurulu üyesi Haşim Şahin'in çok küçük bir hissesinin dışında, diğer yönetim kurulu üyelerinin hiç birisinde BERA Holding hissesinin bulunmadığını söyleyen Alaboyun, ‘Bizler Seçimli Genel Kurullarla göreve gelen profesyonel yöneticileriz' diyerek kendi konumlarına açıklık getirdi.

YORUMLAR (0)