Ali Güler

Ali Güler

Türk asker, tarihçi, akademisyen ve siyasetçi Ali Güler... Ali Güler kimdir? İşte Ali Güler'in biyografisi

2018-01-01 23:43:21

Ali Güler 2 Kasım 1962'de Karaman'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Karaman'da tamamladı. Karaman Lisesi'nden 1979 senesinde mezun oldu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı'ndan 1984 senesinde mezun oldu.

Aynı fakültede okurken 1982 senesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına askeri öğrenci oldu. 5 Ağustos 1988 – 5 Ağustos 2002 tarihleri arasında 14 sene Kara Harp Okulu Komutanlığı'nda Atatürkçülük ve Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi öğretim elemanı olarak vazife yaptı.

5 Ağustos 2002 – 6 Ağustos 2004 tarihleri arasında Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Komutanlığı vazifesini yürüttü. 23 Ağustos 2004'de başladığı İstanbul'un Harbiye semtindeki Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı Müze Kısım Amirliği görevini bir sene yürüttü.

Dr. öğretmen albay rütbesindeyken, 3 Ekim 2005'de emekli oldu.

Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde 1984 senesinde başladığı Yüksek Lisans eğitimini, İstanbul'daki Rum-Yunan Teşkilat ve Cemiyetleri (30 Ekim 1918 - 16 Mart 1920) adlı çalışmasıyla 1986 senesinde tamamladı. Aynı Enstitüde 1986'da başladığı Doktora eğitimini, Türkiye'deki Gayrimüslimlerin Yirminci Yüzyıl Başlarında Sosyo-Ekonomik Durumları (1900 - 1918) adlı çalışmasıyla 1993 yılında bitirdi.

1988 senesinden beri Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Türk Askeri Tarih Komisyonu Asli Üyesidir. 10 Şubat 2000'den itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi (ATAREM) Genel Kurul Üyesi, 15 Haziran 2000'den itibaren Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Haberleşme üyesidir.

Halen Berikan Yayınevi'nin yayın danışmanlık vazifesini yürütmektedir.

ESERLERİ

Askeri Öğrenci Mustafa Kemal'in Notları (Arşiv Belgelerinin Işığında), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2001, 1-82 s.

Atatürk, Hayatı, Düşünceleri ve Kişiliği, (S. Yalçın ile birlikte), I-III., Cilt, Berikan Yayıncılık, Ankara, 2000.

Atatürk'ün Düşünce Dünyası, (S. Akgül ile birlikte), Ocak Yayınları, Ankara, 1998, I-X, 1-270 s.

Atatürk: Soyu, Ailesi ve Öğrenim Hayatı, Kara Harp Okulu Basımevi, Ankara, 1999, 1-164 s.

Atatürk ve Cumhuriyet, Türkar Yayınları, Ankara, 2003, I-XVIII, 1-295 s.

Atatürk ve Eğitim, (S. Akgül ile birlikte), Kara Harp Okulu Basımevi, Ankara, 1999, 1-274 s.

Atatürk ve Türk İnkılabı, (S. Akgül ile birlikte), Ocak Yayınları, Ankara, 1998.

Bir Dahinin Hayatı, Atatürk'ün Soyu, Ailesi ve Öğrenim Hayatı (1881-1905), Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul, 2000, I-VIII., 1-240 s.

Dünden Bugüne Yunan-Rum Terörü, Ocak Yayınları, Ankara, 1999, I-X, 1-310 s.

Hemşehrimiz Atatürk, Karaman Valiliği Yayınları, Arı Ofset Basımevi,Karaman, 2000, I-VII., 1-220 s.

İşgal Yıllarında Yunan Gizli Teşkilatları, Kültür ve Turizm BakanlığıYayınları: 901, Ankara, 1988.

Karaman'dan Kocacık'a Kızıloğuzlar : Atatürk'ün Soyu, Gök İletişim Yayınları, Ankara, 2001, I-XII., 1-147 s.

Osmanlı Devleti'nde Azınlıklar, Turan Yayıncılık, İstanbul, 1997, 1-150 s.

Osmanlıdan Cumhuriyete Azınlıklar, Türkar Yayınları, Ankara, 2003, I-XIII, 1-354 s.

Rakamlarla Türkiye'de Azınlıklar, Berikan Yayınları, Ankara, 2001, I-XIV., 1-204 s.

Sevr'den Kopenhag'a Parçalanan Türkiye, Ocak Yayınları, Ankara, 2000.

Sorun Olan Avrupa Birliği, Türkar Yayınları, Ankara, 2004, I-XIV, 1-534 s.#Sorun Olan Ermeniler, (S. Akgül ile birlikte), Türkar Yayınları, Ankara, 2003, I-XIV, 1-385 s.

Sorun Olan Yunanlılar ve Rumlar, Türkar Yayınları, Ankara, 2003, I-XIV, 1-377 s.

Tarih I. Lise Ders Kitabı, (M. A. Köymen, A. Alp, M. Özgedik ve S. Akgül ile birlikte), Ülke Yayıncılık, İstanbul, 1994, 1-288 s.

Tarihin Tanıklığında Ermeniler ve Rumlar, Türkar Yayınları, Ankara, 2001.

Türk Ailesi, (M. Eröz ile birlikte), Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 1998.

Türk Kültürü ve Genel Türk Tarihi, (S. Akgül-B. Özel ile birlikte), Ülke Yayıncılık, Ank., 1992, 1-379 s.

Türk Yönetim Anlayışı'nın Kaynakları, Ocak Yayınları, Ankara, 1996, I-XIV, 1-180 s.

Türk Tarihi İçinde Atatürk ve Cumhuriyet, (M. Tunçoku ve diğerleri ile birlikte), Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2001.

Türk Tarihçiliği ve Prof. Dr. Aydın Taneri Armağanı, (S. Akgül, B. Ergezer, U. Ertan ile birlikte), Ocak Yayınları, Ankara, 1998, 1-517 s.

Türk Tarihinde Harbiye, (S. Akgül ile birlikte), Kara Harp Okulu Basımevi, Ankara, 1999, 1-316 s.

Türklük Bilgisi, (S. Akgül, A. Şimşek ile birlikte), Türkar Yayınları, I-XXIV, 1-591 s.

Yakın Tarihimizde Pontus Meselesi ve Rum-Yunan Terör Örgütleri, Rizeliler Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları, Ankara, 1995, I-XIX., 1-228 s.

XX'nci Yüzyıl Başlarının Askeri ve Stratejik Dengeleri İçinde Türkiye'deki Gayri Müslimler (Sosyo-Ekonomik Durum Analizi), Genkur. ATASE. Başkanlığı Yayınları, Ankara., 1996, I-VII., 1-245 s.