Ali Fuat Cebesoy

Ali Fuat Cebesoy

Türk siyasetçi, asker Ali Fuat Cebesoy. Ali Fuat Cebesoy kimdir? İşte Ali Fuat Cebesoy'un biyografisi

2017-11-24 00:43:57

Ali Fuat Cebesoy 23 Eylül 1882 tarihinde İstanbul Salacak'ta dünyaya geldi. İlk öğrenimini Erzincan'da, orta öğrenimini İstanbul'da bulunan Saint Joseph Lisesi'nde tamamladı. Sonrasında babasının gönülsüzlüğüne rağmen Harp Okulu'na girdi. Burada Mustafa Kemal Atatürk ile aynı sınıfa düştü. Daha sonra 11 Ocak 1905 tarihinde akademiden 8. olarak mezun oldu. Beyrut'ta kıta hizmetinde bulundu. Trablusgarp ve Balkan Muharebeleri'nde yer aldı. 1. Dünya Savaşı zamanında gerçekleşen Kanal Harekatı'nda büyük başarılar kazandı. Milli Mücadele döneminde Doğu Anadolu cephesinde 16. kolorduda 5. Tümen'in komutanlığı yaptı. Bunun yanında Batı Cephesi'nde Yunanlara karşı mücadele etti.

SİYASİ HAYATI

10 Mayıs 1921'de Ankara'ya dönerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi çalışmalar içerisine girdi. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin başkanlık görevini yürüttü. Türkiye'nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucularındandır. Bayındırlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve TBMM Başkanlığı yaptı. 1946'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Demokrat Parti'ye katıldı. 1950 senesinde Eskişehir, 1954 ve 1957 seçimlerinde de İstanbul'dan milletvekili seçildi.

Ayrıca hayatı boyunca birçok eser yazan Ali Fuat Cebesoy 10 Ocak 1968'de İstanbul'da yaşamını yitirdi. Cenazesi Geyve civarındaki Alifuatpaşa beldesinde bulunan Merkez Camii'nin avlusunda toprağa verildi.

ESERLERİ

Birüssebi - Gazze Meydan Muharebesi ve 20. Kolordu
Milli Mücadele Hatıraları
Moskova Hatıraları
Siyasi Hatıralar
Mektep Arkadaşım Atatürk
Mustafa Kemal - Milli Lider