Ahmet Şenol

Ahmet Şenol

Türk Ahmet Şenol... Ahmet Şenol kimdir? İşte Ahmet Şenol'un biyografisi

Ahmet Şenol 1948 senesinde Niğde'nin Ulukışla ilçesinde dünyaya geldi.

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi işletme-muhasebe bölümünü bitirdi. Halk kültürü ile ilgili çalışmaları Halk Evleri Genel Merkezi Halk Dansları Örnek grubunda başladı.

1978 senesinde Tubil derneğinin kurucuları arasında yer aldı. 1988 yılına kadar Tubil başkanlığını yürüttü. 1986 senesinde İhsan Hınçer Folklora Hizmet Ödülü'nü aldı.

1988 senesinde Fransa/Dijon Milletlerarası Halk Oyunları yarışmasında jüri üyeliği, 1987-2000 seneleri arasında MEB'da Halk Oyunları Danışma Kurulu Üyeliği, öğretim görevliliği ve jüri üyeliği yaptı.

Halk oyunları ile ilgili çeştli sempozyumlarda ve 3,4,5 Milletlerarası Folklor Kongrelerine iştirak etti. Bildiriler sundu. Ankara Üniversitesi DTCF Halk Bilimi Bölümü'nde Halk Oyunları öğretim görevlisi olarak 1991-2000 seneleri arasında hizmet verdi.

ESERLERİ

Halk Oyunları Bibiliyografyası-1 1989

Halk Oyunları Bibiliyografyası-2 1996

Türk Halk Oyunları Terimleri Sözlüğü (1998)

Türk Halk Oyunları Giysileri MEB Y. 1999