Ahmet Evin

Ahmet Evin

Türk akademisyen Ahmet Evin... Ahmet Evin kimdir? İşte Ahmet Evin'in biyografisi

2017-12-25 22:36:27

Lisans derecesini 18. ve 19. yüzyıl İngiliz Edebiyatı ve Karşılaştırmalı Edebiyat alanında 1966 senesinde, doktora derecesini Orta Doğu Etütleri ve Kültür Tarihi alanında 1973 senesinde Columbia Üniversitesi'nden aldı.

Columbia Üniversitesi'nde asistan olarak çalıştı ve ardından New York Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Pennsylvania Üniversitesi, Hamburg Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı, Pennsylvania Üniversitesi Ortadoğu Etütleri Merkezi başkanlığı ve merkezi İsviçre'de bulunan The Aga Khan Trust for Culture'un eğitim direktörü olarak çalıştı.

Araştırma alanları Türkiye politikası, modernleşme ve sosyal değişim, Avrupa'da devlet ve elitler, Avrupa Birliği'nin kuruluş süreci ve genişleme politikalarıdır.