Ahmet Buran

Ahmet Buran

Türk akademisyen Ahmet Buran... Ahmet Buran kimdir? İşte Ahmet Buran'ın biyografisi

2017-12-24 00:54:03

Elazığ ilinin Keban ilçesine bağlı Aşağıçakmak köyünde dünyaya gelen Ahmet Buran, ilk eğitimini köyünde, orta okul ve lise eğitimini Elazığ'da, Elazığ Orta Okulu, Atatürk Lisesi ve Elazığ Lisesi'nde tamamlamıştır.

1980 senesinde girdiği Fırat Üniversitesi Edebiyat ( Fen-Edebiyat) Fakültesinden 1984 senesinde mezun olmuş, aynı senenin Ekim ayında, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünün açtığı yüksek lisans sınavını kazanarak Türk Dili Anabilim Dalında yüksek lisansa başlamıştır.

Bu arada Fırat Üniversitesinde Türkçe derslerini okutmak üzere Üniversite Senatosunca dışarıdan ücretli öğretim elemanı olarak Türkçe bölümünde vazifelendirilmiştir.

Temmuz 1985'de Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde açılan Araştırma Görevliliği sınavını kazanarak 15 Kasım 1985'de Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

1984 senesinde başladığı yüksek lisans çalışmasını Keban, Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları isimli tezle, 1986 senesinde başladığı doktora çalışmasını ise, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy'un yönetiminde hazırladığı Anadolu Ağızlarında İsim Çekim Ekleri adlı tez ile 1989 senesinde tamamlamıştır.

1990 senesi Kasım ayında Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Yrd. Doç. Dr. olarak atanan Buran, 15 Ekim 1992-15 Aralık 1992 tarihleri arasında Burdur ilinde vatani görevini yapmış ve 13 Ekim 1995'de Doçent, 2001 senesinde profesör olmuştur.

1995-1997 yılları arasında F. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı; 1995-2003 seneleri arasında Fırat Üniversitesi Dil Eğitim Öğretim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü; 1997-2000 seneleri arasında, F. Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü; 2000-2003 seneleri arasında F. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulunan Prof. Dr. Ahmet BURAN, 2003-2005 seneleri arasında, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde Türkoloji Bölümü Başkanı olarak görev yapmıştır.

12 kitabı bulunan Prof. Dr. Buran, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda bilimsel toplantıya katılmış, bildiriler sunmuş, makaleler yayınlamıştır. Yeni Türk Dili Anabilim dalı öğretim üyesi olan Buran, Ağız Araştırmaları(dialektoloji), Eski Anadolu Türkçesi ve Çağdaş Türk Lehçeleri üzerine yaptığı çalışmalar ile tanınmaktadır.

İLESAM (Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) üyesi olan Prof. Dr. Buran evli ve iki çocuk babasıdır.