DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

İSTANBUL

19:57:00

İftar vakti

BURSA

19:55

04:38
19:55
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:39

04:23
19:39
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:22

04:07
19:22
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:06

03:50
19:06
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:52

03:48
18:52
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:57:00

İftar vakti

ANKARA

19:39

04:23
SAHUR
19:39
İFTAR

ERZURUM

19:06

03:50
SAHUR
19:06
İFTAR

Adli Tıp'ın kökeni İkinci Mahmut'a dayanıyor

Adaletin tecellisine mümkün olan en hızlı şekilde katkı sağlamak amacıyla hareket eden Adli Tıp Kurumu'nun müesseseleşmesi Abdülmecid dönemine rastlıyor

25.02.2021 21:59:48

Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Tıp Kurumu'nu duymayan yoktur.

Peki bu kurumun tarihçesini, görev ve vizyonunu, çalışma esas ve şematik yapısını biliyor muyuz. Meraklıları için Adli Tıp Kurumu'nu ele aldık....

Ülkemizdeki Adli Tıp Kurumu'nun kökleri 1839 yılında Sultan II. Mahmut tarafından Galatasaray'da açılan Mekteb-i-Tıbbiyye-i Şahane'de ilk defa Tıbb-ı Kanuni (Adli Tıp) dersleri verilmesine dayanmakta.

Abdülmecid Fermanı ve müesseseleşme

1857 yılında Sultan Abdülmecid tarafından verilen bir fermanla içinde Tıbb-ı Adli İşleri Encümeni de bulunan “Meclis-i Umur-u Tıbbiyye-i Mülkiye ve Sıhhiyye-i Umumiyye Teşkilatı” kuruldu. Bu teşkilat daha sonra 1915 tarihinde kurulan Sıhhiyye Nezaretine (Sağlık Bakanlığı) bağlandı. 1917 tarihinde 225 sayılı kanunla bugün Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Adli Tıp Kurumumuzun temelleri atıldı. Adliye Nezareti (Adalet Bakanlığı) Teşkilatı içinde bugünkü anlamda bir kurum olarak Tıbb-ı Adli Müessesesi ve Meclisi kuruldu.

Cumhuriyet döneminde de önemsendi

Adli Tıp konusu ve kurumu, Cumhuriyet Dönemi'nde de önemsenmiş ve çeşitli kanunlarla düzenlenmiştir. 1982 yılında 2659 sayılı kanunla büyük ölçüde bugünkü organizasyon yapısına kavuştu. 2006 yılında İstanbul Bahçelievler'deki Başkanlık binasına taşınmış ve faaliyetlerini burada sürdürmeye başladı.
2017 yılında 100. yılına giren Adli Tıp Kurumu adalet sisteminin en saygın ve önemli unsurlarından biri olmayı başardı.

Adli bilirkişilik misyonu

Tıp Kurumu, kendisine kanunla tanınmış olan adli bilirkişilik görevini her zaman bilimsel kıstas ve tespitler ışığında, en tarafsız ve güvenilir şekilde icra etmek; gerçeğin ortaya çıkmasına ve adaletin tecellisine mümkün olan en hızlı şekilde katkı sağlamak amacıyla hareket ediyor.

Çalışma metodolojisi

Adli Tıp Kurumu aynı zamanda bir eğitim kurumu olarak adli tıp uzmanı, yan dal uzmanı yetiştirmektedir. Bu bakımdan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümleri doğrultusunuda Adli Tıp Kurumu'na alınan asistanlara uzmanlık eğitimi verilmektedir.Adli tıp asistanlarının eğitim programları ve rotasyon sürelerinin saptanması, Adli Tıp Kurumu'nda bilimsel araştırma ve tez çalışmalarını yürütmek için yapılacak başvurularının değerlendirilmesi ve bu çalışmalara gerekli iznin verilmesi konularından sorumlu olması amacıyla Adli Tıp Kurumu Eğitim ve Bilimsel Araştırma Komisyonu kuruldu.

Personel yapısı

Adli Tıp Kurumu Eğitim ve Bilimsel Araştırma Komisyonu, Adli Tıp Kurumu Başkanlar Kurulunun, Adlî Tıp Kurumunda veya üniversitelerde görev yapan akademik unvanlı personel arasından seçeceği en az sekiz üye ile Adli Tıp Kurumu Başkanından oluşmaktadır. Adli Tıp Kurumu Başkanı, Adli Tıp Kurumu Eğitim ve Bilimsel Araştırma Komisyonuna başkanlık eder.
Adli Tıp Kurumu Eğitim ve Bilimsel Araştırma Komisyonu, Adli Tıp Kurumu Başkanının daveti üzerine, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplanan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır.

Alım süreci

Adli Tıp Kurumu'na alınacak personelin atama şekli "Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği" ile "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre belirleniyor

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş