Abdüsselam Uluçam

Abdüsselam Uluçam

Türk sanat tarihçisi, yazar Abdüsselam Uluçam... Abdüsselam Uluçam kimdir? İşte Abdüsselam Uluçam'ın biyografisi

2017-12-21 19:27:39

Abdüsselam Uluçam 1953 senesinde Konya'nın Beyşehir İlçesi'ne bağlı Yenidoğan Beldesi'nde doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Beyşehir'de tamamlayıp 1970 senesinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'ne girdi. Türk Sanatı Kürsüsü'nden tez alarak 1974 senesinde mezun oldu. Askerlik hizmetinden sonra Vakıflar Yazı Sanatları (İstanbul) ve Mevlana (Konya) Müzelerinde görev yaptı. 1979 senesinde Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nün açtığı asistanlık sınavını kazandı. 1980 senesinde aldığı Irak'taki Türk Mimari Eserlerinin Gelişmesi konulu doktora çalışması için 1981 senesinde Irak'a giderek savaş şartlarında bu çalışmayı 1983 senesinde tamamladı. Aynı sene doktor, 1987 senesinde yardımcı doçent, 1989 senesinde doçent, 1994 senesinde profesör unvanlarını aldı.

1990 senesinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'ne geçti. Aynı yıl Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü ile 1991 senesinde Van Gölü Çevresi Tarihi Eserleri ve Kültür Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni kurdu. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölüm Başkanı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı olarak idari görevlerde bulundu. Kasım 2004'de ise naklen Konya Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'ne geçti.

Prof. Dr. Uluçam, 9 Eylul 2008'de Batman Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı.

Eğitim-öğretimde lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki ders ve danışmanlıklarının yanı sıra, bilimsel araştırmalarını da devam ettirmektedir. Yayımlanmış sekiz kitabı ile çok sayıda makalesi bulunan ULUÇAM, ulusal ve uluslararası düzeyde yetmişten fazla kongre ve sempozyuma bildiri sundu.1971 senesinden beri çeşitli arkeolojik kazı, konservasyon ve restorasyon çalışmalarına katılan Uluçam, 2004 senesinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Batman-Hasankeyf Arkeolojik Kazı Başkanlığı'nı üstlendi. Kültür varlıkları ve vakıflar konularında hazırladığı veya danışmanlık yaptığı belgesel ağırlıklı film-video çekimleri ile radyo ve televizyon programları bulunmaktadır.

DAP (Doğu Anadolu Projesi) başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışında sürdürülen DPT ve AB destekli projelerde, Kültür ve Turizm Sektörü ile kültür varlıklarının envanteri çalışmalarında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Ortadoğu ve Afrika'da Bölge Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. 1995 senesinde Türk Tarih Kurumu'nun asli üyeliğine seçilen Uluçam, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı ve Yüksek Kurul Üyesi'dir. Uluçam evli ve 4 çocuk babasıdır.

Fransızca ve Arapça bilmektedir.