Abdullah Muhaysini

Abdullah Muhaysini

Abdullah Muhaysini kimdir? İşte Abdullah Muhaysini'nin biyografisi...

2017-09-12 21:26:17

Asıl adı Abdullah Bin Muhammed Bin Süleyman El Muhaysini'dir. Suudi Arabistan'ın El Kasım Bölgesi'nin merkezi olan Kasıym-Bureyde dünyaya gelmiştir. İlkokul 4 sınıfa kadar Bureyde de öğrenim gördü ardından ailesiyle birlikte Mekke'ye taşındı. Mekke Haremi Şerifin Enstitüsü'nde orta ve lise öğrenimini tamamladı. Öğrenim hayatı boyunca başarısı ile bilinen Muhaysini, lise eğitimini yüksek bir puan ile bitirdi.

Ümmü'l-Kurra Üniversitesi'nde İslam Şeriati üzerine öğrenim gördü. Körfez ülkeleri üniversiteleri arasında yapılan Sünnet hıfzı yarışmalarında Ümmü'l-Kurra üniversitesini temsil etti ve bu yarışmada ikincilik aldı.

Yüksek lisansını birincilik ile bitirdi. Master'ı Riyad ta İmam Bin Muhammad Bin Saud İslami Üniversitesi' nde Hukuk üzerinde öğrenim yaptı ve yine yüksek puan ile bitirdi. Karşılaştırmalı hukukta doktorasını aldı. Tezininin konusu “İslamda savaş mültecilerinin ahkam fıkhı” idi.

15 yaşında Kur'anı Kerimi hatim etti. Daha sonra Şeyh Yahya bin Abdulaziz El-Yahya Nin eli altında sünneti hıfz etmek için kurslarına katıldı. Sahihayni, Kütüb-i Erbaa'yı, Malik'in Muvatta'sını, Süneni Darimi'yi 7 yılda 8000 hadisi ezberledi. Şeyhi Yahya Bin Abdülaziz El Yahya kendisine bu ilmi öğretme icazetini yüksek takdir ile verdi.

Allame /Abdullah Bin Cibriyn Rahimahulllah, Allame Abdullah Ğiniyman hafizahullah, Faziletli Şeyh Süleyman Ulvan Hafizahullah ve fekkallahu esruh, Faziletli Şeyh Abdurrahman El-Berrak hafizahullah, Faziletli Şeyh Süleyman El-Macid Hafizahullah, Faziletli Şeyh Yakup El-Ba Huseyn Hafizahullah, Faziletli Şeyh Yusuf El-Şibeyli Hafizahullah, Faziletli Şeyh Sead El-Şesri hafizahullah, Faziletli Şeyh Abdulkeriym Al-Khudayr Hafizahullah gibi başka bir çok alimden ilim öğrendi.

Kutubu seb'a Daha evvel belirttiğimiz gibi Şeyh Yahya El-Yahya kurslarında; Elfiyetu bin malik, Kitabut Tevhid, Buluğul Meram, Ar-Rahbiyye gibi birçok metin ezberledi.

Riyad'ta Şeyhul İslam İbn Teymiye Kursu, İneyz'de Şeyh Bin Useymin Kursu, Bureyde'de Camiul Ar-Racihi Kursu, Mekke'de Cami' Bin Baz Kursları, Elfiyye'nin şerhi ve ezberi ve fıkıh usulunu öğrenmek için Moritanya'ya giderek bu lmi kurslara katıldı.