Abdülkadir Sezgin

Abdülkadir Sezgin

Türk ilahiyatçı Abdülkadir Sezgin... Abdülkadir Sezgin kimdir? İşte Abdülkadir Sezgin'in biyografisi

1948 senesinde Yozgat'ta dünyaya geldi. İlköğrenimini Yozgat'ta, orta öğrenimini Yozgat, Ankara ve İstanbul'da tamamladı. 1971 senesinde İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu.

1970 senesinde İstanbul Şehzade Camii Hatibi olarak başladığı memuriyet hayatında, Müftülük, Vaizlik, İl Müftü Yardımcılığı, Din Bilgisi ve Ahlak Öğretmenliği, Diyanet Yayınevi Müdürlüğü, Başkanlık Merkezinde Uzmanlık, Şube Müdürlüğü, Müfettiş Yardımcılığı, Müfettişlik ve Başmüfettişlik yaptı. Kasım 2011 tarihinde ise emekli oldu.

İstanbul - Eminönü Din Görevlileri Cemiyeti başkanlığı yaptı. Cumhuriyetin 50. senesinde Müftü olarak bulunduğu Tekirdağ Malkara ilçesinde 'Cumhuriyet Camii' adıyla bir cami yaptırdı. Trakya bölgesinde ilçede açılan ilk İmam - Hatip Lisesini bu ilçede açtırdı.

1978 senesinde, Seyyid Ahmet Arvasi başkanlığında beş kişi tarafından kurulan Türk Gençlik Vakfı kurucuları arasında yer aldı, halen bu vakfın Mütevelli Heyeti üyesidir.

1987-1991 seneleri arasında Prof. Dr. Şaban Karataş başkanlığındaki Ankara Aydınlar Ocağı Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. 1992-95 seneleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Din Hizmetleri Müşaviri olarak görev yaptı.

Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin açılmasını sağladı ve iki öğretim yılı 'İlimler Namzedi' (Doçent) unvanı ile Öğretim üyeliği yaptı. Azerbaycan'da İmam - Hatip Lisesi'ne benzeyen beş tane 'İlahiyat Temayüllü Lise'nin açılışını sağladı.

Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi'nin 1988-2007 seneleri arasında Bilim Kurulu Üyesi olarak vazife yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü hizmet içi eğitim programlarına 1996-2001 seneleri arasında beş sene konferansçı ve öğretim üyesi sıfatıyla katıldı.

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde, 'Cumhuriyet Döneminde Dini Hayatın Meselelerinin Tarihi Kökenleri' isimli tezi ile Yüksek lisans yaparak 'Bilim Uzmanı' oldu. On ilde, yaklaşık on bin Alevi denek üzerinde araştırma yaptı ve yaklaşık iki bin Alevi köyü gezdi.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 'Türkiye'de Alevilik - Bektaşilik Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma' konulu tezi ile 'Bilim doktoru' oldu. Yayımlanmış ilmî içerikli 12 kitabı ve yüzden fazla makalesi vardır.