Abdülkadir Özcan

Abdülkadir Özcan

Türk tarihçi Abdülkadir Özcan... Abdülkadir Özcan kimdir? İşte Abdülkadir Özcan'ın biyografisi

30 Mayıs 1948'de Milas'da dünyaya gelen Özcan, 1972 senesinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini "Şeyhî Mehmed Efendi-Vekayiü'l-fudalâ" isimli lisans teziyle bitirdi.

1974-1977 seneleri arasında İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde memur olarak çalıştı. 1977 senesinde asistanlık imtihanını başararak doktora çalışmalarını Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı'nda sürdürdü.

"Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât, Tahlil ve Metin" isimli çalışmasıyla 6 Mayıs 1980'de doktor ünvanını aldı, 1983 senesinde yardımcı doçent oldu. 1986-1987 eğitim-öğretim yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptı.

2 Kasım 1987'de doçent oldu. 1988-89 öğretim yılı başında Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne nakloldu ve burada bir dönem dekan yardımcılığı yaptı.

14 Nisan 1993'de profesör ünvanını alan Abdulkadir Özcan, 2000-2001 eğitim ve öğretim yılında Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nde Türk Devletleri Tarihi Bölüm Başkanlığı ve öğretim üyeliği yaptı.

Halen Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

ESERLERİ:

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tezleri. İstanbul 1984.

Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât ( Olayların Özü)I-sadeleştirilmiş metin.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tezleri. İstanbul 1984.

Mecdî Mehmed Efendi, Hadâiku'ş-Şakaik(önsöz ve indeks ile tıpkıbasım). İstanbul 1989.

Nev' îzâde Atâî, Hadâiku'l-hakaik fî tekmileti'ş-Şakaik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım). İstanbul 1989.

Şeyhî Mehmed Efendi, Vekayiü'l-fudalâ, I ( önsöz ve indeks ile tıpkıbasım ). İstanbul 1989.

Fındıklılı İsmet Efendi, Tekmiletü'ş-Şakaik fî Hakk-ı ehli'l-hakaik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım). İstanbul 1989.

Mühimme Defteri 90. İstanbul 1993 (komisyon)

3 Numaralı Mühimme Defteri. Ankara 1993. (komisyon)

Eyyubî Efendi Kanunnâmesi(tahlil ve tenkitli neşir). İstanbul 1994.

Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât, Tahlil ve Metin (tenkitli neşir). Ankara 1995.

XV VE XVI. Asırlar Türk Asrı Yapan Değerler ( önsöz, açış konuşması, müzakereci, oturum başkanı ve editör: Abdülkadir Özcan). İstanbul 1997.

Anonim Osmanlı Tarihi ( edisyon kritik) Ankara 2000.