Abdülkadir Özcan

Abdülkadir Özcan

Türk tarihçi Abdülkadir Özcan... Abdülkadir Özcan kimdir? İşte Abdülkadir Özcan'ın biyografisi

2017-12-04 21:41:04

30 Mayıs 1948'de Milas'da dünyaya gelen Özcan, 1972 senesinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini "Şeyhî Mehmed Efendi-Vekayiü'l-fudalâ" isimli lisans teziyle bitirdi.

1974-1977 seneleri arasında İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde memur olarak çalıştı. 1977 senesinde asistanlık imtihanını başararak doktora çalışmalarını Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı'nda sürdürdü.

"Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât, Tahlil ve Metin" isimli çalışmasıyla 6 Mayıs 1980'de doktor ünvanını aldı, 1983 senesinde yardımcı doçent oldu. 1986-1987 eğitim-öğretim yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptı.

2 Kasım 1987'de doçent oldu. 1988-89 öğretim yılı başında Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne nakloldu ve burada bir dönem dekan yardımcılığı yaptı.

14 Nisan 1993'de profesör ünvanını alan Abdulkadir Özcan, 2000-2001 eğitim ve öğretim yılında Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nde Türk Devletleri Tarihi Bölüm Başkanlığı ve öğretim üyeliği yaptı.

Halen Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

ESERLERİ:

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tezleri. İstanbul 1984.

Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât ( Olayların Özü)I-sadeleştirilmiş metin.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tezleri. İstanbul 1984.

Mecdî Mehmed Efendi, Hadâiku'ş-Şakaik(önsöz ve indeks ile tıpkıbasım). İstanbul 1989.

Nev' îzâde Atâî, Hadâiku'l-hakaik fî tekmileti'ş-Şakaik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım). İstanbul 1989.

Şeyhî Mehmed Efendi, Vekayiü'l-fudalâ, I ( önsöz ve indeks ile tıpkıbasım ). İstanbul 1989.

Fındıklılı İsmet Efendi, Tekmiletü'ş-Şakaik fî Hakk-ı ehli'l-hakaik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım). İstanbul 1989.

Mühimme Defteri 90. İstanbul 1993 (komisyon)

3 Numaralı Mühimme Defteri. Ankara 1993. (komisyon)

Eyyubî Efendi Kanunnâmesi(tahlil ve tenkitli neşir). İstanbul 1994.

Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât, Tahlil ve Metin (tenkitli neşir). Ankara 1995.

XV VE XVI. Asırlar Türk Asrı Yapan Değerler ( önsöz, açış konuşması, müzakereci, oturum başkanı ve editör: Abdülkadir Özcan). İstanbul 1997.

Anonim Osmanlı Tarihi ( edisyon kritik) Ankara 2000.