Abdülaziz Bayındır kimdir?
Abdülaziz Bayındır kimdir?

Abdülaziz Bayındır kimdir?

Abdülaziz Bayındır, 1951'de Erzurum/Tortum'da doğdu. Atatürk Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi'den 1976 yılında mezun oldu. 1976'dan 1997 yılına kadar İstanbul Müftülüğü'nde çalıştı. Bu süre zarfında uzman, müftü yardımcılığı, Fetva Kurulu Başkanlığı ve Şer'iyye Sicilleri Arşivi yöneticiliği görevlerinde bulundu.

1984'te "Şer'iyye Sicilleri Işığında Osmanlılarda Muhakeme Usulleri" isimli teziyle İslam Hukuku dalında İlahiyat Doktoru; 1987'de İslam İktisadıyla ilgili çalışmalarıyla da Kelam ve İslam Hukuku dalında Doçent oldu. 1993'te Süleymaniye Vakfı'nı kurdu.

1997 yılında İstanbul Müftülüğü'ndeki görevinden ayrılarak İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'e öğretim üyesi (doçent) olarak geçti. 2003 yılında ise İslam Hukuku profesörü oldu. Halen bu görevi sürdürmekte olan Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır, Evli ve dört çocuk babasıdır.

Arapça, Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Şu anda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesidir.

Eserleri

Kitaplar:

İslam Muhakeme Hukuku (Osmanlı Devri Uygulaması) İstanbul 1986
Ticaret ve Faiz, İst. 2002 .
Kur'an Işığında Tarikatçılığa Bakış, İstanbul 1997.
Din ve Devlet İlişkileri Teokrasi ve Laiklik, İstanbul 1999.
Duada Evliyayı Aracı Koyma ve Şirk, İstanbul 2001.
Kur'an Işığında Doğtu Bildiğimiz Yanlışlar, İstanbul 2005.

Makaleler:

Ödemeyi Geciktiren Borçluyu Cezalandırma. (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3. sayı)
Nikah Sözleşmesinde Velinin Yeri (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4. sayısı)
Kitab-ı Mukaddes'e ve Kur'an'a Göre Teokrasi ve Laiklik(İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nin 1. sayısı)
Başlangıçtan Günümüze Kadar İslam Toplumunda Madeni Paralar ve Kağıt Paralar (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nin 2. sayısı)
Domuz Derisi (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nin 2. sayısı)
Talep Enflasyonu ve Ortaklık Sistemi (Kur'an Mesajı ilmî Araştırmalar Dergisi Kasım 1997)
Maliyet Enflasyonu (Kur'an Mesajı İlmî Araştırmalar Dergisi Aralık 1997)
Menkul Kıymetler Borsası (Kur'an Mesajı İlmî Araştırmalar Dergisi Şubat 1998)

Bildiriler:

Meskenle İlgili Fıkhi Meseleler.
Kötüyü Tasvir.
Günümüzde Karı-Koca İhtilaflarının Sebepleri.
Seferilik ve Namazların Birleştirilmesi .
İnsan Cesedi ve Otopsi .
Eyüp Mahkemesi .
Menkul Kıymetler Borsası.
Faizsiz Finansman Yolları.

Abdülaziz Bayındır Kimdir?

Doğum Tarihi:1951
Mesleği:Yazar
Ünvanı:İlahiyatçı