ABD ve AB aileyi bulmayı, Türkiye 'unutmayı' sürdürüyor

Aile birlikteliğini temin için canhıraş mücadele veren Amerika ve Avrupa'da durum ortada iken Türkiye'de aile kavramının içinin boşaltılmasına yönelik uygulamaların, düzenlemelerin ve medyayla seferberliğin başlatılmış olması da bir o kadar anlamlı değil mi?

31.10.2020 18:50:03

Avrupa Birliği'nde ve Amerika'da boşanma oranları artarken evlilik dışı ilişkiler çoğalıyor.  Bu coğrafyalarda yeni doğan çocuk sayısı hergeçen gün azalmakta; doğan her iki çocuktan biri ise evlilik dışı ilişkiden doğuyor.
Aile yapısının çökmesi kısa sürede meydana gelen bir olay değil elbette ve tek bir nedeni de bulunmuyor.

Bu çöküşün başlıca sebepleri arasında, bireysel özgürlük tanımı içerisine yerleştirilen ve hiçbir sınır tanımayan serbestlik anlayışı, dinden uzaklaşma, aile kavramının özündeki kutsallık ve ulviyetin yitirilmiş olması ve homoseksüelliğin normal olarak algılanması gelmektedir. Bu alanda sıkça örneklere rastlamak mümkün.

Birleştirici unsur
Aile kavramının toplumsal düzen için birleştirici bir unsur olduğu konusunda tüm milletler hemfikir..... Lakin bu fikir birliğinin daha da temellendirilmesi için ABD ve AB ülkelerinde evililik kredilerinden çocuk kredilerine kadar geniş kapsamda desteklere başvurulduğu ve özendirici sunumlarda bulunulduğu da bir gerçek..Lakin bu alanda önemli bir başarı elde edildiği söylenemez. Batı toplumlarında bu alandaki başarısızlık bir yana, eşcinsel evliliklerin önünün açılması ve uyuşturucu kullanımının yasal hale getirilmesi de toplumun yozlaşmasını hızlandırmaktadır.

ABD ve Avrupa'nın aksine uygulamalar

Türkiye, diğer ülkelere kıyasla her ne kadar daha düşük evlilik dışı doğum oranına sahip olsa da bu konuda bazı tedbir almalı ve ilk olarak söz konusu oranın artmaması, sonrasında da en düşük seviyeye geriletilmesi adına adımlar atmalıdır. Bu açıdan bakıldığında ilk olarak evlilik dışı çocuk sahibi olmanın normal olduğu ve evlenmeden önce beraber yaşamanın doğal olduğu izlenimi veren ve toplumu fark ettirmeden dönüştüren televizyon dizilerine karşı adımlar atılmak zorunda.

Ayrıca, çocuklara ve gençlere eğitim yoluyla sözde “Batı medeniyetinin” değerleri yerine İslam medeniyeti değerlerinin doğru bir şekilde öğretilmesi için topluma etki edecek gerçekçi çalışmalar başlatılmalı.

Türk aile yapısının birleştirici bir unsur olduğuna dikkati çeken uzmanlar Türk medyasında bu alanda yapılacak yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunda da fikri ittifak halinde. Bir taraftan Aile birlikteliğini temin için canhıraş mücadele veren Amerika ve Avrupa'da durum ortada iken Türkiye'de aile kavramının içinin boşaltılmasına yönelik uygulamaların, düzenlemelerin ve medyayla seferberliğin başlatılmış olması da bir o kadar anlamlı değil mi?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Timeturk Özel Haber Logosu

YORUMLAR (0)