2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş: - 'Ülkemiz, 82 milyonu kucaklamakta; vatandaşımız, ülkesini barış, kardeşlik içinde yaşamanın teminatı olarak görmektedir'

28.10.2020 18:07:01
AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Ülkemiz, 82 milyonu kucaklamakta; vatandaşımız, ülkesini barış, kardeşlik içinde yaşamanın teminatı olarak görmektedir." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığının 2021 yılı bütçeleri üzerinde milletvekilleri söz aldı.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, 1920'den bu yana aziz milletin gür sesini çıkaran bir Meclis'in mensubu olduklarını ve İstiklal Harbi'nin yönetilmesiyle beraber Meclis'in "gazi" unvanını aldığını söyledi.

Keşir, Meclis'in 27 Mayıs, 12 Eylül, 12 Mart, 28 Şubat ve 27 Nisan'da tarihin karanlık koridorlarına da tanıklık ettiğini belirterek, "En ağır güne de 15 Temmuz'da, benim de içinde bulunduğum bir grup milletvekili arkadaşımızla birlikte burada bizzat şahit olduk. O gece Meclis'e ilk gelen milletvekillerinden biriyim. Ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti'nin milli bütçesinden alınan uçaklarla o gece Meclis bombalandı, helikopterlerle tarandı. Aziz Türk milleti ve milletvekilleri, o asil kanında bulunan cesaret ve yiğitliğiyle o gece hem milletin emanetine sahip çıktı hem de sokaklarda, caddelerde, Genelkurmayda, Kızılay'da emanetine sahip çıktı. Meclisimiz terörle mücadele konusunda hem ulusal hem uluslararası alanda kararlılığını sürdürecektir." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise verdikleri kanun tekliflerinin komisyonlara havale edildiğini ancak komisyonlarda gündeme getirilmediğini belirterek, "Tekliflerimizin bazıları, iktidar partisi milletvekillerince gündeme getirildiğinde, direkt komisyonlarda görüşüldüğünde, bizim aynı mahiyetteki tekliflerimiz birleştirilmiyor. Birleştirilmeyince, burada sanki yokmuş gibi göz ardı ediliyor. Bu konuda partizanca bir tavır takınılıyor. Bu doğru değil." ifadelerini kullandı.

"Torba kanun" yöntemini eleştiren Tanal, "Torba kanun şeklinde yapılan kanun çalışmalarının hepsi gerçekten nitelikli yasama olayını bertaraf ediyor, perdeliyor. Artık bu torba yasa anlayışından Meclis Başkanlığı olarak vazgeçilmesini istirham ediyorum." dedi.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Meclis çalışanlarının özlük haklarına ilişkin yaşanan sorunlara değinerek, "Beş yıldır dile getirmemize rağmen, sözleşmeli personel olarak çalışanlara güvenceli çalışma koşullarının sağlanması için hiçbir şey yapılmadı; sendikal ve kıdem tazminatı hakları yok, özlük hakları desteklenmiyor. Örneğin, danışman arkadaşlarımız, aylık ödenen maaş dışındaki tüm diğer haklardan yoksunlar, aniden işsiz kalma riskine rağmen çalışmalarının karşılığı olan iş sonu tazminat hakkından faydalanamıyorlar ve Meclis açıkça muvazaalı, yani hileli iş sözleşmesi yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kamu Denetçiliği Kurumunun özerk bir yapıya sahip olması gerektiğini ifade eden Kerestecioğlu, "Böylece idarenin baskısı altında kalmadan, yurttaşlar lehine idareyi denetleyebilmeli ve kararlar alabilmeli. Bu kararlar insan haklarının gelişmesine, hak arama kültürünün yaygınlaşmasına, şeffaf, hesap verebilir ve insan odaklı bir idarenin oluşmasına, iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine hizmet etmeli." şeklinde konuştu.

- "Dijital bir sistem hazırlanmalı"

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Türkiye'nin güvenlik politikaları izlediği ve silahlanmaya çok kaynak ayırdığı eleştirilerine, "Ülkemiz, 82 milyonu kucaklamakta; vatandaşımız, ülkesini barış, kardeşlik içinde yaşamanın teminatı olarak görmektedir. Bu doğrultuda hükümetimiz önemli adımlar atmaktadır. Varlığımıza ve birliğimize yönelik tehditleri kaldırmak için tüm gücüyle mücadele etmek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görevidir." karşılığını verdi.

Parlamenter sistemde yasama faaliyetlerinin daha iyi yapıldığı eleştirilerine işaret eden Güneş, bu eleştiriler üzerinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı bir algı oluşturulmak istendiğini dile getirdi.

Güneş, parlamenter sistem ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi arasında yasa yapma yönünden hiçbir farkın bulunmadığına dikkati çekti.

Diğer sistemlerde olduğu gibi görüşmelerin ve oylamaların farklı günlerde olmasını arzu ettiklerini anlatan Güneş, ayrıca milletvekillerinin parlamentoda olduğu sürede hangi kanun teklifinin görüşüldüğü, hangi önergenin verildiğini takip etmesi açısından dijital bir sistemin hazırlanması gerektiğini ifade etti.Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)