2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (1)- 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı makine sektörüyle başlattık. 6 Aralık'ta sonlanan ön başvurularda yatırım tutarı yaklaşık 5 milyar lira olan 200'e yakın talep aldık'- '2019'un 10 ayında 101 milyar liralık sabit yatırım için 4 bin 302 teşvik belgesi düzenledik. Teşviklerin sektörel çeşitliliği tam da arzuladığımız şekilde gerçekleşt

14.12.2019 00:31:01
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı makine sektörüyle başlattıklarını belirterek, "6 Aralık'ta sonlanan ön başvurularda yatırım tutarı yaklaşık 5 milyar lira olan 200'e yakın talep aldık." dedi.

Varank, TBMM Genel Kurulunda bakanlığı ve bağlı kurumların 2020 yılı bütçesi üzerinde konuşma yaptı.

Küresel ekonomide risk ve fırsatların iç içe geçtiği bir dönemden geçildiğini belirten Varank, gümrük tarifelerindeki artış ve ticaret politikalarındaki belirsizliklerin, dünya genelinde bir daralmaya yol açtığını, 2019 yılı için yapılan küresel büyüme tahmininin de yüzde 3 civarında olduğunu söyledi.

Bu oranın son 10 yılın en düşük seviyesi olduğuna işaret eden Varank, "2018 ağustosunda ekonomik temellerimizden bağımsız ciddi bir dış şokla karşılaştık. Bir yandan bölgemizdeki güvenlik tehditleriyle mücadele ederken, diğer yandan ekonomimize yönelik saldırılara göğüs gerdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin uyguladığı sonuç odaklı politikalarla şokun etkisini bertaraf ettik." diye konuştu

Varank, AK Parti'nin 17 senedir ülkenin dört bir yanına hizmet götürdüğünü, sanayiden teknolojiye, ulaştırmadan sağlığa her alanda Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Küresel ekonomide ağırlık merkezinin batıdan doğuya kaydığı bir konjonktürde, Türkiye'nin sahip olduğu avantajları fırsata çevireceğini dile getiren Varank, şöyle konuştu:

"Ülkemizi kritik teknolojiler ve nitelikli beşeri sermaye konusunda çekim merkezi haline getireceğiz. Atacağımız her adımda hem ulusal hem de global öncelikleri dikkate alıyoruz. Bu yolda temel referans kaynağımız 11. Kalkınma Planı çerçevesinde hazırladığımız 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz olacak. Ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı tesis edecek, küresel yarışta bizi üst sıralara çıkaracak politikaları Milli Teknoloji Hamlesi anlayışıyla tasarladık."

İddialı ve gerçekçi hedefler belirlediklerini kaydeden Varank, imalat sanayisi ihracatını ve milli gelirdeki payını artıracakların, ihracatta orta, yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 50'ye çıkaracaklarını ifade etti.

Katma değeri yüksek ürünlerin yerlileşmesi için Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı başlattıklarını anımsatan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cari açık verdiğimiz sektörleri ve öncelikli ürün gruplarını, paydaşlarımızla beraber belirledik. Üreticiyle alıcıyı aynı anda teşvik edecek şekilde, fikirden ürüne tüm desteklerimizi bütüncül bir anlayışla kurguladık. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı makine sektörüyle başlattık. 6 Aralık'ta sonlanan ön başvurularda yatırım tutarı yaklaşık 5 milyar lira olan 200'e yakın talep aldık. Çağrımızı 2020'nin ilk çeyreğinde sonuçlandıracağız. Bunun hemen akabindeyse, diğer sektörleri kapsayacak şekilde yeni çağrılar açılacak.

Ülkemizde ilk defa uygulanan bu vizyoner program, üretimde hedeflediğimiz yapısal dönüşümün temel kaldıracı olacak. 2019'un ilk 10 ayında 101 milyar liralık sabit yatırım için 4 bin 302 teşvik belgesi düzenledik. Teşviklerin sektörel çeşitliliği tam da arzuladığımız şekilde gerçekleşti. Aslan payı imalat sektörüne ait. Bu durum önümüzdeki dönemin istihdam artışları için oldukça iyi bir tabloya işaret ediyor. Yatırım teşvikleri sayesinde 166 binin üzerinde ilave istihdam oluşmasını bekliyoruz. Bu yatırımlar atıl kapasiteyi üretime kazandırmanın yanında; tedarikçi firmalara da talep oluşturacak. Böylelikle üretim öncülüğünde nitelikli büyüme hız kazanacak."

- "Son 7 yılda imalat sanayine yüzde 37 teşvik verildi"

Tüm teşviklerin savunma ve silaha gittiğine ilişkin asılsız iddiaların dile getirildiğini anlatan Varank, şunları kaydetti:

"Son 7 senede teşviklerimiz nereye gitmiş? İmalat sanayinin payı yüzde 37 olmuş. Burada kimya, makine imalat, tekstil, taşıt araçları, kağıt gibi alt sektörler yoğun bir biçimde destek görmüş. Teşviklerde hizmet sektörünün payı yüzde 31 ve enerji sektörünün payı yüzde 26 olmuş. 25 dev yatırım için Proje Bazlı Destek kararı yayımladık. 24 bin ek istihdam sağlamasını ve cari açığı azaltmada önemli katkılar sunmasını bekliyoruz. Teşvik süreçlerimizin tamamı şeffaf ve öngörülebilir. Mevzuatta belirtilen şartları taşıyan tüm projeleri istisnasız destekliyoruz. Aldığımız tüm kararları da düzenli olarak Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Her şeyimiz şeffaf bir şekilde yürüyor."

Mustafa Varank, Türkiye'de üretimin durduğu, yeni yatırımların yapılmadığı gibi gerçek dışı iddiaların olduğunu belirterek, "Bu sene organize sanayi bölgelerindeki istihdam 90 bin kişi arttı. Şu an sadece OSB'lerde 2 milyon emekçi Türkiye ekonomisini büyütmek için gece gündüz çalışıyor. Bu yıl sonu itibarıyla, 15 bin kişiye daha iş imkanı sağlayacak 7 organize sanayi bölgesi ve 4 sanayi sitesini tamamlıyoruz. Önümüzdeki sene ise 7 yeni organize sanayi bölgesi ve 5 sanayi sitesini daha bitirecek, 25 bin kişiye istihdam imkanı oluşturacağız." dedi.

Varank, ülke genelinde üretime geçen OSB'lerin yüzde 65'inde doğal gaz olduğunu, yatırım ihtiyacı yüksek ve büyük ölçekli projeler için bu yıl içinde 12 endüstri bölgesi ilan edeceklerini, firmaların buralarda 9 milyar dolarlık yatırım ve 68 bin yeni istihdam taahhüdü bulunduğunu açıkladı.

Bakan Varank, ayrıca başvurusu yapılan 20 yeni endüstri bölgesinin değerlendirme sürecini de önümüzdeki yıl içinde tamamlayacaklarını kaydetti.

Sanayide dijital dönüşümü hızlandıracaklarını ifade eden Varank, bu amaçla yalın üretimi ve dijital dönüşümü, uygulamalı olarak öğretmek için "model fabrikalar" kuracaklarını söyledi.

Yerel yönetimlerin ihmali sebebiyle 1970'li yıllardan beri Ergene Havzası'nda yaşanan çevre kirliliğine karşı en büyük çevre projesini sürdürdüklerinin altını çizen Varank, "Ergene Koruma Eylem Planı kapsamında bugüne kadar 900 milyon lira harcadık. Müşterek atıksu arıtma tesislerinden üçünü tamamladık, kalan ikisini 2020 yılında bitireceğiz. Çevre kirliliğini önlemek adına havzadaki sanayi tesislerini 12 ıslah OSB çatısı altında topladık. Bu devasa yatırımlarla nehrin su kalitesini önemli ölçüde iyileştireceğiz." diye konuştu.

Arıtılmış atık sular için devasa tüneller açan makinelerin TÜBİTAK destekleriyle yerli ve milli olarak geliştirildiğini anlatan Varank, Türkiye'nin, dünyada bu makineyi üretebilen 8 ülkeden birisi olduğunu söyledi.

Ar-Ge teşviklerini nitelik ve nicelik açısından geliştirmeye devam edeceklerini belirten Varank "Bu sene TÜBİTAK aracılığıyla özel sektörün 3 binden fazla Ar-Ge projesine 511 milyon lira hibe verdik. Genç girişimcilerimiz 24 milyon liralık destekten faydalandı. 1110 akademik projeye 633 milyon lira kaynak aktardık. 5 bin 180 bilim insanımıza 192 milyon lira katkı sunduk." dedi.

Mustafa Varank, yüksek teknolojili ürünlerin özel sektör ve üniversite iş birliğiyle geliştirilmesi için "Mükemmeliyet Merkezleri ve Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması Programlarını" hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu sene 244 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi ile 4 yeni teknoparkın kurulmasını sağladık. Bugün itibarıyla ülkemizde bin 572 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, 85 teknopark bulunuyor. Teknoparklarda faaliyet gösteren 5 bin 500 firmanın ihracat geliri 4,5 milyar dolara, satış gelirleri de 84 milyar liraya ulaştı. Geliştirilen 1020 projeye 278 milyon lira dış kaynak sağlanmıştır. 16 senede yerli patent başvuru sayısı 18 kat, yerli patent tescil sayısı da 38 kat arttı. Marka başvurularında 2011'den bu yana istisnasız her yıl Avrupa'da birinci sıradayız. Toplam yerli sınai mülkiyet verilerinde dünyada 11'inciyiz. Ülkemizde toplam Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payı ilk defa yüzde 1'i aştı. Ar-Ge harcamalarında en büyük pay özel sektörümüze ait. Bu durum ekosistemin gelişmesi için verdiğimiz desteklerin karşılığını bulduğunu gösteriyor. Kritik Ar-Ge projelerinin neredeyse tamamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın imzası var."

(Sürecek)YORUMLAR (0)